Zanimivosti objavil

OECD JE PREDSTAVIL ZAKLJUČKE PRESOJE SLOVENSKE OKOLJSKE POLITIKE IN PRIPOROČILA ZA NJENO IZBOLJŠANJE

Direktor Direktorata za okolje OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) Simon Upton je slovenski javnosti danes predstavil zaključke presoje slovenske okoljske politike in priporočila za njeno izboljšanje. OECD v poročilu izpostavlja, da je Slovenija v zadnjem desetletju na področju okoljskih politik zelo napredovala, da pa nas čaka še veliko dela. Pri tem je Simon Upton izpostavil predvsem področje prometa in odpadkov. Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je predstavil pogled vlade na poročilo in o tem, kako se bo predvidoma oblikovala politika na področjih, ki jih je presojal OECD. Sledila je javna razprava o slovenski okoljski politiki in njenem vključevanju v gospodarsko rast, na katero so bili vabljeni predstavniki resorjev, ki so ključni za razvoj in okolje, občin, nevladnih organizacij ter podjetij.

Minister Bogovič je v nagovoru povedal, da se z današnjim dogodkom zaključuje skoraj dveletni proces priprave presoje slovenske okoljske politike OECD. Poudaril je, da srečanje ni namenjeno samo predstavitvi zaključkov in priporočil iz presoje ampak tudi široki in vsebinski razpravi o ozelenitvi slovenskega gospodarstva. »Priporočila so zato dragocena za usmeritev vlade in tudi za druge akterje in deležnike ter za nadaljnje delo in podlago za identifikacijo problemov ter iskanja rešitev za izvajanje.«

»Naloga Slovenije in našega ministrstva kot koordinatorja je sedaj, da poskušamo priporočila pri svojem delu kar najbolj učinkovito upoštevati. Osnova bo vsekakor doseči dogovor o strateških ciljnih politikah. Na podlagi tega bomo pripravili in dopolnjevali različne instrumente politike – zakonodajo, spodbude in dajatve«, je še dejal minister Bogovič.

Okoljske presoje OECD so neodvisni pregledi napredka držav pri doseganju notranjih in mednarodnih zavez glede okoljske politike. Za Slovenijo je OECD presojal politike na področju trajnostnega razvoja, biotske raznovrstnosti in varstva narave, upravljanja z vodami, mednarodnega sodelovanja, podnebnih sprememb in onesnaženosti zraka ter upravljanja z odpadki.

Na začetku je direktor Upton predstavil enega ključnih ciljev OECD, da skozi presoje različnih politik svojih članic pripravi presoje in predlaga rešitve ter tako doseže izmenjavo dobrih praks in omogoča, da se države učijo na napakah drugih. Poudaril je, da okolje ni nekaj, kar bi lahko upravljali ločeno, predvsem od gospodarstva. Skozi modeliranje OECD vedno znova ugotavlja, da bodo v prihodnje stroški ne dovolj aktivne in ambiciozne okoljske politike visoki, tako v okoljskem kot tudi gospodarskem in socialnem smislu. Eden glavnih zaključkov presoje OECD je, da je Slovenija pri pripravi okoljske zakonodaje in izboljšanju stanja kakovosti okolja naredila že veliko, vendar ji še ostajajo izzivi. Zato so pripravili 36 priporočil, kako izboljšati svojo učinkovitost.(MKO)

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook