Kmetijstvo objavil

OKTOBRSKI 2. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT ODPIRA PROSTOR IZMENJAVI MNENJ O PRIHODNOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja organizirata oktobra 2. slovenski podeželski parlament, ki bo letos usmerjen v razpravo skupne kmetijske politike v obdobju 2014–2020.

2. slovenski podeželski parlament, ki se bo odvijal 16. in 17. oktobra v Termah Zreče, odpira možnosti za izmenjavo mnenj in najširšo presojo o ključnih usmeritvah, ki jo želimo uveljaviti v skupnem evropskem zakonodajnem okviru.

V letu 2012 se zaključuje proces oblikovanja nove Skupne kmetijske politike in razvoja podeželja, ki jo bomo članice EU izvajale med leti 2014 in 2020. Zato je pomembno, da prav v tem letu odločno posežemo v sooblikovanje te politike in vanjo vgradimo raznolike interese deležnikov, vključenih v razvoj podeželja.

Na 2. slovenskem podeželskem parlamentu bo tako pogled usmerjen v prihodnje proračunsko obdobje EU do leta 2020. Podeželski parlament je priložnost za odpiranje diskurza o aktualnih in prihodnjih razvojnih izzivih. Presoja uspešnih in manj uspešnih strani napredka je potrebna iz več zornih kotov. Zato organizatorja vabita k aktivnemu sodelovanju najširši krog socialnih partnerjev iz vseh ravni družbe.

 

Razprava bo potekala v dveh delih: prvi dan, 16. oktobra, bo potekala v osmih delovnih skupinah:

  • Konkurenčnost – nove naložbe in sodelovanje
  • Okolje – kmetijstvo kot zaveznik ohranjanja narave
  • Svetovanje, izobraževanje in inovativnost
  • Podeželje – ustvarjalni prostor tudi za iniciative mladih
  • Gozdarstvo – vključevanje v politiko razvoja podeželja
  • Prihodnji razvoj pristopa LEADER in Mreža za podeželje
  • Ozelenitev I. stebra Skupne kmetijske politike
  • Implementacija neposrednih plačil v Sloveniji

 

Drugi dan, 17. oktobra, bodo podana poročila in ugotovitve iz delavnic, predstavniki vlade in političnih strank pa bodo gostje, ki bodo prisluhnili zaključkom razprav in izrazili svoja mnenja.

Vzporedno z dogajanjem na samem parlamentu bo oba dneva potekala predstavitev uspešnih projektov in partnerstev iz slovenskega podeželja, hkrati bomo s tem obeležili tudi 10. obletnico delovanja soorganizatorja podeželskega parlamenta – Društva za razvoj slovenskega podeželja.

Dodatne informacije o 2. Slovenskem podeželskem parlamentu lahko najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/skupna_kmetijska_politika_do_2020/slovenski_podezelski_parlament_2012/

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook