Zanimivosti objavil

Onesnaževanje sega visoko!

Ljudje smo pač taki, da si pri neprijetnih stvareh radi zatiskamo oči, da bi sami sebe prepričali, da težav ni in tako se nam ni potrebno soočiti z njihovim reševanjem. Kadar pa neprijetnih posledic svojega ravnanja ne vidimo, pa niti ne pomislimo, da bi lahko bilo kar koli narobe.
Zato morda ni odveč, če opozorimo na posledice onesnaževanja v visokogorju. Morda ste tam redko, pa vseeno posledice našega ravnanja v dolini nosijo tudi rastline, ki živijo v gorah. Zaradi naraščajočih temperatur je namreč ogroženost visokogorskega rastja precej večja, kot domnevano. Denimo svišči in planike bi lahko dejansko izumrli.
Rezultati prve vseevropske raziskave s tega področja so pokazali dejanske vplive sprememb podnebja na rast in razvoj visokogorskih rastlin. GLORIA, mednarodna raziskovalna skupina, je opravila monitoring z metodo štetja nizkorastočih rastlinskih združb nad drevesno mejo na pobočjih kar 60 vrhov v vseh večjih visokogorjih Evrope. Ugotovili so, da veliko rastlin, ki sicer rastejo v hladnejših predelih, ogrožajo vrste iz nižjih predelov, kjer so temperature višje. Če se bo to dogajalo še naprej, lahko pride celo do tega, da bodo različne vrste encijana in sviščev v nekaj desetletjih izginile.
Sicer so raziskovalci takšno širjenje rastlin, prilagojenih na višje temperature, pričakovali, vendar ne s tako hitrostjo. Povezanost toplejših poletij in spreminjanja sestave rastlinskih združb v Alpah je znana iz študij na regionalni ravni, sedaj pa je jasno, da so te spremembe prisotne po celotni evropski celini.
Morda svišči in ostale visokogorske rastline ne igrajo pomembne vloge v našem življenju, vendar se vplivi onesnaževanja kažejo na mnogih področjih in vsi vemo, kako občutljivo je naravno ravnovesje. Če se spremeni en del, to za seboj potegne še več drugih in ravno zato bi morali bolj resno upoštevati znake, da bo treba kaj hitro nekaj narediti, da bomo onesnažvanje zmanjšali.

Vir:
– http://www.cipra.org/de/alpmedia/news-de/4537 (29.01.2012)

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook