Kmetijstvo objavil

Opozorilo rejcem avtohtonih in tradicionalnih pasem

Malo pred zaključkom kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto 2012 je prišlo do spremembe Uredbe
o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja za obdobje
2007-2013 v letih 2010-2013, ki določa pravila za izvajanje kmetijsko
okoljskih ukrepov (KOP). Tako
je z letom 2012 mogoče
prevzemati nove obveznosti tudi za kmetijsko okoljski podukrep – reja
avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (PAS).

Plačilo v višini 89,38 evra/GVŽ letno je mogoče pridobiti za naslednje avtohtone in tradicionalne pasme:

 1. govedo:cikasto govedo;
 2. konje:lipicanski konj, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj, ljutomerski kasač, haflinški konj;
 3. prašiče:krškopoljski prašič, slovenska landrace (linija 11), slovenska landrace (linija 55), large white (linija 22);
 4. ovce:jezersko-solčavska ovca, bovška ovca, istrska pramenka – istrijanka, belokranjska pramenka, oplemenjena jezersko-solčavska ovca;
 5. koze:drežniška koza, slovenska sanska pasma, slovenska srnasta pasma;
 6. perutnino:štajerska
  kokoš – štajerka, slovenska grahasta kokoš, slovenska srebrna kokoš,
  slovenska rjava kokoš, slovenska zgodaj operjena kokoš, slovenska pozno
  operjena kokoš, slovenska pitovna kokoš.

Vsi splošni pogoji programa KOP in specifični pogoji podukrepa PAS
ostajajo enaki kot do sedaj. S to dopolnitvijo Uredbe veljajo za
podukrep PAS vsa pravila, ki veljajo za tako imenovane »odprte«
podukrepe, v katere je možno z letom 2012 na novo vstopati. Pri tem se
šteje za novo obveznost tudi v primeru, če je zmanjšanje zaključene
petletne obveznosti za več kot 10 % (če le to ne pomeni padec GVŽ-ja
avtohtonih pasem pod 1 GVŽ) in v primeru menjav vrste (npr. koze za
ovce).

Zahtevki oz. vstop v podukrep PAS se lahko, brez
znižanja plačil, kljub že oddani zbirni vlogi, oddajo kot dopolnitev
zbirne vloge od 8. do vključno 31. maja 2012.
Prav tako se lahko
zahtevek za podukrep PAS odda tudi, če zbirna vloga v rednem roku ni
bila oddana, ob tem pa se bodo plačila znižala za 1 % za vsak delovni
dan zamude od zaključka rednega roka za oddajo zbirnih vlog (7. maj
2012).

Spremembe zbirne vloge lahko vključujejo tudi spremembo drugih
zahtevkov, dodajanje novih zahtevkov in tudi novih GERK-ov, ki so v
Register kmetijskih gospodarstev vneseni že po oddaji zbirne vloge,
skladno z navodili Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Vsi
zainteresirani za novo možnost vključitve v podukrep PAS, se o
podrobnostih glede izpolnjevanja pogojev in oddaji zahtevka, obrnite na
kmetijske svetovalce, ki vam bodo pri tem pomagali.

Zahtevki oz. vstop v podukrep PAS se lahko, brez znižanja
plačil, kljub že oddani zbirni vlogi, oddajo kot dopolnitev zbirne vloge
od 8. do vključno 31. maja 2012.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook