Kmetijstvo objavil

Organizacija Copa-Cogeca za močno skupno kmetijsko politiko

Evropska organizacija kmetov in
kmetijskih zadrug Copa-Cogeca je pozvala evropske odločevalce k
oblikovanju »trdne« skupne kmetijske politike, ki bi ščitila evropske
kmete pred Mercosurjem – državami Argentina, Brazilija, Paragvaj in
Urugvaj, ki naj bi po mnenju organizacije Copa-Cogeca predstavljali
konkurenco evropskim kmetom. Predstavniki organizacije so sodelovali
tudi na odprti konferenci pod pokroviteljstvom evropske komisije, ki je
potekala v okviru kroga posvetovanj o prihodnosti skupnega evropskega
proračuna po letu 2013.

»Evropski kmetje in govedorejci zahtevajo močen in trden položaj skupne
kmetijske politike, ki mora za to ohraniti sistem pomoči in podpor. Na
tak način bodo lahko kmetje sledili vedno zahtevnejšemu sistemu
evropskih regulacij in nenehnemu nihanju cen ter zagotavljali stalno in
varno oskrbo s hrano za 500 milijonov potrošnikov Evropske unije,« meni
organizacija Copa-Cogeca. Padraig Walshe, vodja organizacije je na
odprti konferenci izpostavil predvsem protislovja, ki se pojavljajo v
evropski kmetijski politiki. »Medtem ko Evropska unija zahteva bolj
”zeleno” proizvodnjo pridelkov in prehrambnih izdelkov od evropskih
kmetov in predelovalcev, ki se morajo držati vedno več okoljevarstvenih
predpisov in predpisov o varnosti hrane, na drugi strani odpira trg
državam Mercosur, ki ne spoštujejo oziroma se ne držijo evropskih
predpisov,« pravi Padraig Walshe in nadaljuja: »To se kaže kot posebej
zaskrbljujoče na primeru odprtja trga Evropske unije za živila iz
Brazilije, kjer v kmetijstvu uporabljajo pesticide in hormone, ki so v
Evropski uniji prepovedani. To bo neizogibno povzročilo še večje krčenje
gozdov v državah Mercosur, kjer je že se daj na zaskrbljujoči ravni,
kot tudi povečanje brezposelnosti na podeželskih območjih Evropske
unije,« razloži Walshe. »Organizacija Copa Cogeca se je pritožila tudi
zaradi vedno bolj kritičnega socialnega položaja kmetov, saj je
kmetijski sektor v letu 2009 doživel velik 12-odstotni padec prihodka.
In tudi v prihodnosti ne pričakujemo nič kaj lažjega položaja kmetov,
saj je spremenljivost cen v porastu,« je zaključil problematiko odprtja
evropskega trga državam Mercosur vodja Copa-Cogece Padraig Walshe.

Voditelji kmetijske organizacije so dalje načeli vprašanje zmanjševanja
kmetijskih tarif za 60 odstotkov, kar je del mednarodnih pogajanj za
liberalizacijo svetovne trgovine. »Da bi stvari še poslabšali, smo na
konferenci slišali nekaj delegatov predlagati, da se evropski kmetijski
sistem skrči na način oblikovanja vse bolj strogih predpisov in
zmanjšanja pomoči v naslednjem evropskem proračunu,« je nad idejo
ogorčen Padraig Walshe. »To je popoln nesmisel. Če zmanjšamo podpore
kmetom, bo kmetijstvo v Evropski uniji postalo še bolj intenzivno in ne
obratno,« meni Padraig Walshe. Na možne negativne posledice globljih
sprememb sistema je opozoril tudi Paolo Bruni, predsednik Cogece, ki je
prisotnim dejal: »Ne morete se igrati z 28-imi milijoni zaposlitev, ki
jih trenutno daje kmetijska proizvodnja in predelava na podeželskih
področjih, za katera obstaja tudi nevarnost opuščanja kmetijstva in
izgubljanja uporabnih kmetijskih zemljišč.«

Vir: več o temi na: http://en.mercopress.com/

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook