Zanimivosti objavil

Ovčarski psi

Človek si je, če lahko sklepamo po najdbah, že v prazgodovini pri lovu pomagal s psom. Verjetno je, da so ti psi izhajali iz šakalov, saj se le-ti zadržujejo znotraj svoje družine, v primerjavi z volkom, ki je bolj krdelna žival. Ovčarji so uporabljali ovčarske pse za varuhe, ki so jih ščitili pred plenilci in ker so bili plenilci pogosto volkovi, so ovčarji (v nasprotju z lovci) imeli udomačene volkove, saj so bili šakali za take napadalce prešibki.

Sicer pa niti ni tako pomembno, od kje izhajajo ovčarski psi, dejstvo je, da so pri reji ovac še danes izjemno uporabni, zato ni odveč, če jih malo bolj podrobno predstavimo.

Rejci ovac so od svojega psa zahtevali, da so varovali in seveda tudi branili trope pred napadalci, pa naj so bili plenilci ali pa tatovi živine. Kasneje, ko se je začelo uveljavljati poljedelstvo, pa so psi dobili še dodatne naloge, kot na primer vodenje živali preko obdelane zemlje in poti do pašnikov.

V določenih predelih Združenih državah Amerike, v Avstraliji in Novi Zelandiji imajo še dandanes ogromne trope ovac, ki štejejo nekaj tisoč glav živine in tam pri delu pomagajo psi posebne pasme. Ti psi ščipajo živali v bicelj in z lajanjem usmerjajo trop v želeno smer, pri čemer so sposobni celo hoditi po hrbtu ovac in jih voditi na zelo dolge razdalje.

V Veliki Britaniji in tudi drugod pa je najbolj priljubljena pasma ovčarskih psov borderski ovčar.

Ker imajo ovce močan nagon po združevanju v skupino, kadar se počutijo ogrožene, je ovčarski pes idealen za delo s temi živalmi. Seveda pa ni dovolj, da je pes prave pasme, saj niti najbolj stroga selekcije ne pomaga, če pes ni primerno urjen, če kmetija ni urejena tako, da lahko pes dobro opravlja svoje naloge, ter če gospodar nima volje, da bi se navadil dela s psom.

Ovčarski pes lahko gospodarju izredno pomaga, saj poleg vodenja ovc s pašnika na pašnik lahko uspešno osami določeno žival, kadar jo je potrebno pregledati, naložiti v vozilo ali jo ostriči. Če pes ob ogrado stisne cel trop in naprej spušča po eno žival, lahko to precej olajša preštevanje živali, pri krmljenju pa zadrži lačne živali, da lastnik lahko v miru naloži krmo na določeno mesto. Poleg vsega pa verjetno ni potrebno posebej poudariti, da bo pobeglo ovco lažje ujel pes kot pa njegov gospodar.

Vse to se sliši odlično in preprosto, vendar pač nikdar ne smemo pozabiti, da je pes sicer človekov najboljši prijatelj, vendar to še zdaleč ne pomeni, da se mu da vedno vse dopovedati. Pes je še vedno žival s svojimi nagoni in muhami torej moramo v zakup vzeti tudi precej potrpljenja, če se odločimo, da ga sprejmemo v delovno skupino.

Viri:

Bric, Neža, 2011          Uporaba ovčarskih psov pri paši ovc v Sloveniji. Diplomsko delo. Ljubljana:

                   Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko.

Objavil/a: Nina Pirc

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook