Zanimivosti objavil

Papirna industrija v Sloveniji

Papir bi v vsakdanjem življenju težko
pogrešali. Sicer komunikacija vse bolj poteka preko elektronskih
sporočil, pa vendar je papir še vedno najpomembnejši prenašalec naših
sporočil, nepogrešljiv je pri higieni ter pri pakiranju izdelkov in še
bi lahko naštevali.

Papir je bio-razgradljiv izdelek in ga
lahko recikliramo kar 6 do 8 krat, s čimer pa  izpolnjuje temeljne
zahteve trajnostnega razvoja. Sicer res ni nenadomestljiv, vendar (na
primer) plastika in njeno pridobivanje, škodljivo vpliva na okolje in
zdravje ljudi.

Ta izdelek pa seveda ni od včeraj in od
njegovega davnega odkritja do danes je njegova izdelava doživela velik
razvoj in mnogo inovacij. Predvsem dandanes, ko zanimanje za naravne
izdelke narašča, postaja papir še bolj zanimiv. O papirni panogi obstaja
precej zmotnih predstav, a papir je v resnici izdelan v sodobnih in
avtomatiziranih procesih, ki so ekološko prilagojeni.

Les je osnovna surovina za proizvodnjo
celuloze in papirja, iz leta v leto pa se uporaba lesa iz certificiranih
gozdov povečuje. To zagotavlja sonaravno ravnanje z gozdovi, kar je,
dolgoročno gledano, izjemnega pomena.  Slovenija ima, zaradi zadostne
poraščenosti z gozdom, na področju pridelave papirja in celuloze izjemne
perspektive.

Proizvodnja te vrste  pripomore k
čiščenju gozdov, saj se za izdelavo celuloze uporablja les slabše
kvalitete, iz katerega nastaja papir kot izdelek z visoko dodano
vrednostjo. Torej je predstava, pa ta industrija gozdove ogroža, zmotna
in je za razvoj gozdov celo potrebna. Papirna industrija je znana tudi
kot velika porabnica vode, vendar se je s prilagoditvami in sprememba
poraba sveže vode zelo zmanjšala. Predstave o tej panogi so torej, žal,
velikokrat zmotne.

Danes papirno industrijo v Sloveniji
predstavlja nekaj več kot sto podjetij, ki poleg visokih prihodkov
nudijo tudi okoli 5.000 delovnih mest. Pri nas je ta proizvodnja močno
usmerjena v izvoz, zato je glavna skrb večine podjetij ohranitev
mednarodne konkurenčnosti.Papirna industrija je panoga s trajnim
značajem, njeni cilji pa so v skladu s strategijo EU za trajnostni
razvoj. Ti cilji so med drugimi zmanjševanje porabe energije, povečanje
energetske učinkovitosti in povišanje deleža energije, ki je obnovljiva.

Zaradi kapitalske intenzivnosti sodijo
papirnice med velika podjetja, kljub majhnosti v evropskih merilih in
prav zato papirna panoga do sedaj na javnih razpisih ni mogla
kandidirati. Predlagani ukrepi slovenskih papirničarjev za razvoj te
industrije pri nas so še finančne spodbude za povečanje deleža uporabe
zelene energije, konkurenčna cena energije za trajnostne panoge,
zagotavljanje olajšav za investicije itd.

Papirna industrija ima torej tudi pri
nas prihodnost, vendar je za zagotavljanje njenega obstoja in
učinkovitosti potrebna tudi podpora države. Glede na to, da ima
Slovenija veliko gozdov, ki jih je treba vzdrževati, ima papirna
industrija na voljo dovolj surovin, z zagotavljanjem izboljšanja
proizvodnih procesov, pa je lahko ta panoga še bolj okolju prijazna. 

Vir:

Gozd in les – razvojna priložnost Slovenije, ur.: Pohleven Franc. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije. 2010. 

Objavil/a Nina Pirc
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook