Zanimivosti objavil

Pazimo na naše živalice v vročini

Glede na visoke poletne temperature vas prosimo za
objavo poziva lastnikom živali, da naj bodo v teh dneh še posebej pozorni ali
kot skrbniki storijo dovolj za preprečevanje škodljivega učinka vročine na
živali.

Poziv je objavljen na
spletni strani VURS, na naslovu
http://www.vurs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1603/5465/45f1a59b990fefe52f9a45f308f3e235/, tekst pa prilagamo tudi v nadaljevanju.

Dobrobit živali v poletnih mesecih

Poletni čas predstavlja dodatna tveganja z vidika skrbi za
dobrobit živali, saj se živali spričo visokih temperatur soočajo s težavami, ki
jih je s pravilnim ravnanjem mogoče olajšati ali celo odpraviti.

Na vas se zato obračamo s prošnjo, še posebej pred
napovedanimi vročimi dnevi, da ste pri skrbi za svoje živali še dodatno pozorni
ali kot skrbniki storite dovolj za preprečevanje škodljivega učinka vročine na
vaše živali.


Prosimo vas, da
ste pozorni zlasti na:

 • Zagotavljanje zadostne količine zdravstveno neoporečne
  vode
  ; skrbnik mora redno preverjati, ali imajo njegove živali nemoten dostop
  do vode. K temu sodi redno preverjanje vodovodnih sistemov v hlevih, kakor tudi
  zagotavljanje vode za pse in mačke.
 • Ustrezno zračenje; temperatura in kakovost zraka v
  hlevih z intenzivno rejo lahko v poletnih mesecih resno ogrožata zdravje in
  dobrobit živali. Skrbnik mora poskrbeti za ustrezno zračenje objektov za rejo
  živali.
 • Zaščito pred neposrednim soncem; zagotavljanje sence
  pomeni zaščito pred vremenskimi vplivi. Ta je še posebej pomembna pri psih, ki
  so privezani, saj je pri njih omejena možnost umikanja z direktnega sonca. Pri
  prašičih, ki jih redijo v sistemih z izpustom ali v prostih rejah, lahko pride
  do sončnih opeklin, kar je prav tako treba preprečiti. Na zagotavljanje zaščite
  pred neposrednim soncem je treba misliti tudi pri organiziranju paše. Živali
  morajo imeti na pašniku dostop do vode in možnost umika v senco, bodisi naravno
  (drevesa) , ali umetno (nadstrešek).
 • Zaščito živali med prevozomom; tudi v transportnem
  sredstvu je treba živalim zagotoviti ustrezne pogoje glede temperature in
  kakovosti zraka. Posebej je treba omeniti transport psov, ki so še posebej
  občutljivi na visoke temperature. Zato psov ni dovoljeno puščati v avtomobilih,
  če jim ni zagotovljeno ustrezno zračenje.
 • Prvo pomoč pri vročinskem udaru; žival moramo nemudoma
  premakniti v zračen prostor ali senco in ohlajati z vodo (tuš, gumijasta cev,
  reka, jezero, morje,…), glavo naj ima dvignjeno, ko žival ohladimo, poiščemo
  najbližjo veterinarsko pomoč.

Prepričani smo, da lahko s temi
preprostimi nasveti preprečite nepotrebno trpljenje živali, kakor tudi
gospodarsko škodo, ki lahko nastane zaradi izgub v reji.

Veterinarska uprava Republike Slovenije”

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook