Zanimivosti objavil

Pes in okolica

Kljub opozorilom imajo nekateri ljudje psa zgolj za igračo, kar pa je lahko zelo neprijetno, celo nevarno. Zato morda ni odveč nekaj besed nameniti odnosu med psom in človekom, ter o prostoru, v katerem pes živi. Človek je odgovoren za svojega psa, vendar pa se zadnje čase vedno večkrat dogajajo napadi psa na človeka  ter podobni zapleti, do katerih ob pravilnem ravnanju ne bi smelo prihajati.

 

Včasih se zatakne že pri osnovni stvari: pobiranju iztrebkov in izbiri prostora kjer pes opravi svoje potrebe. Posebne znanosti okoli te teme ni: vsak lastnik mora za svojim psom pobrati iztrebke, za kar mora pri sebi vedno imeti plastične vrečke. Na javnem mestu mora biti pes tudi vedno na povodcu, opustitev fizičnega varstva psa pa se kaznuje z globo. Poleg tega, da je za tak prekršek predvidena kazen, naj se lastniki zavedajo tudi, da nekateri ljudje psov ne marajo ali se jih bojijo, zato tudi s tega razloga tekanje psa prosto naokoli ni primerno. Lastnik mora tudi z ustreznim šolanjem poskrbeti, da pes ni nevaren okolici in tako je možnost napada ali ugriza še toliko manjša. 

 

Če slučajno pride do tega, da pes ugrizne žival ali človeka, odgovornost seveda nosi lastnik psa. Vendar pa je najprej potrebno oskrbeti žrtev-naj bo to žival ali človek, potem pa ugotoviti identiteto in lastništvo psa, ki je škodo naredil. Lastnik naj poda osebne podatke in osnovne podatke o psu (številko mikročipa, ime, pasma, …), v nasprotnem primeru pa lahko uradni veterinar izda globo. Če pes predstavlja v določeni situaciji nevarnost za okolico oziroma povzroča občutno škodo, česar se ne da preprečiti, je psa dovoljeno celo usmrtiti, kar pa lahko izvede policist na kraju dogajanja. Če lastnik ni prisoten ali ne želi podati podatkov, naj žrtev napada pokliče policijo in jih prosi za pomoč, identiteto pa je mogoče dobiti preko številke mikročipa, če jo žival ima in se jo da zadržati oziroma ujeti.

Žrtev, ki jo je pes ugriznil je treba odpeljati k zdravniku na pregled, kjer se ugotovi, kako resna je poškodba ugriza in glede na to se ločita dva postopka, ki pregledu sledita. Običajni postopek je napotitev žrtve v proti-steklinsko ambulanto, kjer se podatke o psu vnese v Centralni register psov. Lastnik psa pa mora ljubljenčka peljati na pregled k veterinarju, kjer opravijo desetdnevni nadzor, v tem času pa je žival trikrat pregledana. Rezultati so prav tako vneseni v register.   

V primeru posebno hude telesne poškodbe ali celo smrti žrtve napada, mora biti na kraju dogodka prisotna policija. Uradni veterinar z ustno odločbo lastniku odvzame psa in ga namesti v izolatorij, kjer se izvede 10-dnevno opazovanje. Ko ima veterinar izvid iz katerega je razvidna huda telesna poškodba oz. smrt žrtve, odredi usmrtitev psa, skrbniku pa se prepove gojitev, posedovanje in vodenje psov, če je pred tem že imel žival, ki je povzročila smrt ali težjo telesno poškodbo. Pes, ki je škodo povzročil, pa je označen za nevarnega in mora na javnem mestu nositi nagobčnik. 

Vir:

http://www.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/PDF/pdf1/VURS_pes10_tisk.pdf (02.07.2012)

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook