Kmetijstvo objavil

Po zbranih podatkih v Sloveniji ni spornih kumar

Na Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano RS (IRSKGH)
nadaljujejo z aktivnostmi na področju izvajanja preventivnih ukrepov
zaščite potrošnikov ter varovanja javnega zdravja v
povezavi s pojavom kumar, kontaminiranih z enterohemoragično bakterijo
Escherichio coli (E.coli). Na podlagi informacij, prejetih preko hitrega
sistema obveščanja za živila in krmo (RASFF), so na inšpektoratu danes
zbrali podatke o vseh nosilcih živilske dejavnosti, vpletenih v
distribucijo spornih in potencialno spornih kumar. Podatki kažejo, da te
kumare v Slovenijo niso bile dostavljene.

IRSKGH je preko EU sistema RASFF, preko katerega se vse države članice
obveščajo o zdravju škodljivih živilih in krmi, danes zbral podatke o
vseh nosilcih živilske dejavnosti, vpletenih v distribucijo spornih in
potencialno spornih kumar (poleg španskih, še nemške, danske, nizozemske
distributerje). Z namenom boljšega pregleda nad vsemi vključenimi v
distribucijo in s tem posledično tudi boljšim nadzorom nad
problematičnimi pošiljkami v Sloveniji, je bil ta seznam posredovan tudi
Trgovinski zbornici Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije. Z
namenom poostrenega nadzora nad dobavitelji, pa je inšpektorat
informacijo posredoval tudi nosilcem živilske dejavnosti, ki se
ukvarjajo z distribucijo sveže zelenjave.

Iz povratnih informacij, ki jih je zbral inšpektorat, je razvidno, da
kumare spornih španskih proizvajalcev v Slovenijo niso bila dostavljene,
prav tako tudi ne potencialno problematične nizozemske kumare. Obenem
so potekali tudi inšpekcijski pregledi pri večjih veletrgovcih z
zelenjavo, z namenom preverjanja prisotnosti spornih pošiljk ter
naključnega vzorčenja živil španskega porekla, kot tudi nekaj vzorcev
nizozemskega porekla. Tekom današnjega dne je bilo vzorčenih 6 vzorcev
zelenjave.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je danes podal tudi že preliminarne
rezultate analiz 10 vzorcev, ki so jih pretekli konec tedna prejeli v
analizo. V vzorcih sveže zelenjave niso potrdili prisotnosti E.coli.
Poteka pa še preiskava določanja prisotnosti verotoksinov s PCR metodo.
Rezultate analiz preostalih 10 vzorcev, ki so bili dostavljeni na
Inštitut  za varovanje zdravja RS konec preteklega tedna še čakamo.
Javnost bomo o vseh novih ugotovitvah sproti obveščali.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook