Drobnica objavil

Podatki o padcu realnih prihodkov v kmetijski dejavnosti v letu 2009

Podatki Eurostata (Statističnega urada evropske skupnosti) o realnih
prihodkih v kmetijski dejavnosti na delavca v EU kažejo povprečno 12,2
odstotni upad v letu 2009, po 2,5 odstotnem upadu v letu 2008.
Komisionarka Kmetijstva in regionalnega razvoja Mariann Fischer Boel
pravi, da je zelo zaskrbljena nad prestavljenimi podatki. Ta padec v
letu 2009 je večinoma rezultat padca cen proizvodov (-10,9%). Dohodek v
kmetijstvu je padel v 22 državah članicah in narasel v petih. Največje
padce dohodka beležijo na Madžarskem (-35,6%), v Italiji (-25,3%),
Luxemburgu (-25,1%), na Češkem (-24,1%), Irskem (-22,3%), Nemčiji
(-21,0%), Avstriji (-20,4%) in Franciji (-19,8%). Največja povišanja
dohodka v kmetijstvu pa beležijo v Veliki Britaniji (+14,3%), na Malti
(+9,1%) in na Finskem (+2,6%). V Sloveniji je kmetijski dohodek padel za
11,4 odstotka.
Na področju pridelkov je razlog padca vrednosti padec cen (-12.4%). Cene
padajo pri vseh pridelkih, razen pri rožah. Največji padec cen pa je na
področju žitaric, in sicer kar 27,5 odstoten, sledijo industrijski
pridelki (-15,6%), olivno olje (-14,7%) in sadje (-12,3%). Razlog padca
vrednosti živalskih produktov v letu 2009 pa leži v zniževanju cen
proizvajalcev. Cene padajo na treh največjih področjih živalskih
proizvodov: mleko (-20,3%), prašiči (-4,2%) in drobnica (-1,8%).

„Očitno je ekonomska kriza z nižjim povpraševanjem in višjimi
proizdvodnimi stroški imela zelo resen vpliv na naše kmete.” Meni, da ta
situacija kaže nato, da je potrebno, bolj kot kadarkoli pred tem,
oblikovati moderno in učinkovito Skupno kmetijsko politiko. Direktna
plačila predstavljajo osnovno raven dohodka kmetov in imajo še vedno
pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti kmetijstva. Prav tako
pa lahko pri tem pomagajo ukrepi razvoja podeželja, še posebno, če so
povezana s storitvami varstva okolja, ki jih trg ne upošteva.
Mariann Fischer Boel pravi, da bodo v prihodnosti nadaljevali pri
zahtevah za modernizacijo Skupne kmetijske politike, ki se bo lahko
spopadla z mnogimi izzivi, s katerimi se danes soočajo podeželjska
področja.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je zaradi zaostrene gospodarske
situacije od konca lanskega leta pa do danes izvedla Anketa mikro in
malih podjetij – ocena poslovanja v prvi polovici leta 2009 (januar –
julij 2009). Že konec lanskega leta je Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije predlagala in strokovno argumentirala, kateri ukrepi bi malemu
gospodarstvu takoj in tudi najbolj pomagali. Predlogi so bili usmerjeni
na področje financiranja (likvidnosti) poslovanja, področje davkov in
področje delovno pravne zakonodaje. Vlada je kar nekaj ukrepov sprejela,
zato jih je zanimalo mnenje gospodarstva o že sprejetih ukrepih in o
ukrepih, ki bi morali biti še sprejeti. Rezultati ankete kažejo, da je
področje kmetijstva eno od področij, za katero anketiranci (upoštevajoč
dosedanje vladne programe) v večini menijo, da se razmere ne
izboljšujejo. To pomeni, da bodo potrebni dodatni ukrepi Slovenije pri
reševanju nastale situacije v kmetijstvu; glede na stanje kmetijstva v
celotni Evropi pa bodo verjetno potrebni dodatni ukrepi EU in spremembe
Skupne kmetijske politike, ki v današnji tržni situaciji ne deluje
zadovoljivo.

OBJAVIL/A HELENA HABJAN

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook