Kmetijstvo objavil

Podnebne spremembe so grozeča nevarnost. Kako se nanje pripraviti?

Kmetijski svetovalci na dvodnevnem posvetu iščejo rešitev za boj s podnebnimi spremembami

 Letošnji dvodnevni posvet kmetijske svetovalne službe, ki ga organizira
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, je v znamenju podnebnih
sprememb in njihovega vpliva na kmetijstvo, pa tudi vpliva kmetijstva na
podnebne spremembe. Tudi ta namreč ni zanemarljiv, saj svetovno
kmetijstvo k skupnemu izpustu toplogrednih plinov prispeva 13,5-odstotni
delež (v Sloveniji je ta delež približno 13 odstotkov), upoštevaje še
rabo kmetijskih zemljišč, pa se približa skoraj 30 odstotkom.

Slovenija je prva med evropskimi
državami pripravila strategijo prilagajanja podnebnim spremembam, vendar
le za področje kmetijstva, osnutek celovite strategije pa naj bi, kot
napoveduje Andrej Kranjc z ministrstva za okolje in prostor, nastal šele
leta 2010. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Ciril
Smrkolj je poudaril, da slovensko kmetijstvo zaradi podnebnih sprememb
čakajo vnovične spremembe, tudi zamenjava kmetijskih kultur. “Toda
država jih bo morala denarno podpreti, saj je gospodarska moč naših
članov izredno majhna, zato naglih sprememb z lastnim kapitalom niso
sposobni vpeljati,” meni Smrkolj.

Uslužbenca ministrstva za kmetijstvo v
občinstvu je zanimalo, ali je glavni krivec za podnebne spremembe res
človek, kot z veliko verjetnostjo ugotavlja medvladni odbor za podnebne
spremembe pri Svetovni meteorološki organizaciji, ki ga financirajo
vlade, zato je zbrane strokovnjake in politike vprašal: “Koliko pri
svojem delu upoštevate tudi druge teorije, ki krivdo za podnebne
spremembe pripisujejo delovanju Sonca? Če je to res, potem s
prizadevanji za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ne bomo
dosegli ničesar.”

Evropska poslanka dr. Romana Jordan
Cizelj, ki je tudi članica začasnega odbora za podnebne spremembe v
evropskem parlamentu, je takole odgovorila: “Evropski parlament ne dela
na pamet. Globalnega ukrepanja se nismo lotili prej zato, ker smo čakali
na strokovna dejstva. Zdaj imamo jasno zagotovilo stroke, da podnebne
spremembe z veliko verjetnostjo povzroča človek s svojo dejavnostjo.
Tega niso rekli ‘kar neki’ strokovnjaki, temveč ugledni znanstveniki, ki
dobro poznajo stanje. Analize tudi kažejo, da je znanstvenikov, ki
krivdo za podnebne spremembe pripisujejo človeku, veliko več kot tistih,
ki temu oporekajo.”

Evropski poslanci bodo predlagali subvencije za ohranitev gozdov

Začasni odbor za podnebne spremembe v evropskem parlamentu je pripravil
osnutek strategije, kako se z njimi spopadati po letu 2012, ko bo
prenehal veljati kjotski protokol. Dopolnila nanj bo odbor obravnaval
prihodnji teden, evropski parlament pa naj bi dokument sprejel januarja
ali marca 2009 in bo podlaga za mednarodne pogovore na tem področju.
Evropski poslanci bodo EU med drugim pozvali k pripravi pravno
zavezujočih ciljev za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v
kmetijstvu, k pospeševanju raziskav in razvoja biotehnologije, k uvedbi
nadomestil za ohranjanje gozdov, ki imajo pri blaženju posledic
podnebnih sprememb zelo pomembno vlogo, tržne vrednosti pa, žal, ne,
zato se jim lastniki v nekaterih državah zlahka odrečejo. 

Tatjana Pihlar

Vir: Dnevnik

OBJAVILA BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook