Zanimivosti objavil

Podnebne spremembe zahtevajo prilagoditev

V zadnjem času smo priča številnim in hudim naravnim nesrečam. Pogosto se ljudje sprašujejo, kaj je pravzaprav vzrok. Razlaga je preprosta-včasih so se ljudje veliko bolj prilagajali razmeram v naravi in si temu primerno izbirali prostor, material in način gradnje prebivališč. V sodobnem svetu pa sicer človek zelo uspešno kljubuje tudi ekstremnim vremenskim razmeram, vendar pa nehvaležen odnos do naravnih dobrin, nepremišljenost in lažni občutek premoči nad naravo vedno znova vodi v vse bolj tragične nesreče.

Moderna tehnologija povzroča vedno večje izpuste plinov v ozračje, ki ogrožajo tudi zaščitni ozonski plašč zemlje, s tem pa tudi zaščito pred škodljivimi UV žarki. Raziskave podnebnih sprememb postajajo ena najpomembnejših sodobnih aplikacij podnebnih podatkov, največji izziv pa je pravzaprav ugotavljati, katere spremembe je s svojim delovanjem spodbudil človek, katere pa so odraz naravnih podnebnih sprememb. Ljudje se končno začenjajo zavedati, da se nam nepremišljenost pri porabi energije ter onesnaževanje dejansko lahko maščujeta. 
 
Prva, ki je sprožila znanstvene razprave in začela z organiziranimi koraki osveščati svetovne politike in javnost, je bila Svetovna meteorološka organizacija. Ustanovila je tudi mednarodni odbor za podnebne spremembe, v katerem znanstveniki poskušajo razložiti zapletene vremenske povezave med posameznimi deli podnebnega sistema, ocenjujejo podnebne razmere in se trudijo predvideti učinke in negativne posledice.
 
V Sloveniji se v takšna prizadevanja vključujemo skozi politične akcije Ministrstva za kmetijstvo in okolje, na Agenciji RS za okolje pa so podnebne spremembe pri nas pod stalnim nadzorom, prav tako svetovne, analizirajo pa se tudi morebitne posledice. Sicer je bila pozornost še do nedavnega usmerjena le na omejevanje izpuščanja toplogrednih plinov v ozračje, sedaj pa je jasno, da je nujno potrebna strategija prilagajanja na podnebne spremembe, s čimer bomo zmanjšali našo občutljivost in škodo, ki jo zaradi podnebnih sprememb vsako leto utrpimo. Moramo se namreč zavedati, da če se bomo spremembam čim prej in čim bolj učinkovito prilagodili, bomo za kvaliteto lastnega življenja naredili največ!
 
Vir: http://www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe  (27.09.2012)
 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook