Čebelarstvo objavil

Podpora čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel

Priloge, ki jih morate še priložiti obrazcu, ki ste ga našli na tej strani: pomori čebel_obrazec.pdf

PRILOGA 1: Potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom oziroma poravnanih
obveznostih, ki ga izda pristojni davčni urad in ni starejše od 30
dni. V kolikor vlagatelj ne želi sam priložiti potrdila, mora priložiti
pooblastilo ARSKTRP, da lahko v njegovem imenu na pristojnem davčnem
uradu pridobi zahtevano dokazilo.
Pravne in samostojni podjetniki
priložijo dodatno še potrjeni dokazili za “Bilanco stanja” in “Izkaz
poslovnega izida” za leto 2007.

PRILOGA 2: Izjava
vlagatelja, da bo obdržal (razen v primeru višje sile) število čebeljih
družin, ki jih je imel pred nenadnim pomorom, še najmanj dve leti.

PRILOGA 3:
Kopija zapisnika pregleda Nacionalnega veterinarskega inštituta , iz
katerega je razvidno, da pogin ni posledica kužne bolezni oziroma
nepravilne oskrbe čebeljih družin.

PRILOGA 4: Izjava vlagatelja o prejemu javnih sredstev, kot državno pomoč po »deminimisu« v kmetijstvu.

Vir slike: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042303756

Objavil/a Brigita Primc
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook