Kmetijstvo objavil

Podpora kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi sveže zelenjave

V Uradnem listu RS št. 52/2011 z dne 30.
6. 2011 je bila objavljena Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s
svežo zelenjavo. Namen Uredbe je izplačilo finančnih nadomestil za izpad
dohodka pridelovalcem kumaric, paradižnikov, solate, bučk in sladke
paprike, ki so bili od 26. maja umaknjeni s trga zaradi izbruha okužbe z
bakterijo E.coli v severni Nemčiji.
Do podpore bodo upravičena kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s pridelavo sveže zelenjave in izpolnjujejo naslednje pogoje:

• pridelava zelenjave v obdobju od 26. maja do 30. junija 2011,
• kmetijsko gospodarstvo je oddalo obrazec “D” v zbirni vlogi za leto
2011 (»D – PRIJAVA POVRŠIN KMETIJSKIH RASTLIN IN ZAHTEVKOV NA
POVRŠINO«),
• sklenitev pogodbe za leto 2011 z zadrugami ali gospodarskimi družbami s področja trgovine pred 26. majem 2011,
• posredovano uradno predhodno obvestilo Agenciji o načrtovanih umikih s trga, zelenem obiranju ali opustitvi spravila.
 
Vlagatelje za hitrejšo obdelavo zahtevkov naprošamo, da priložijo
fotokopijo pogodbe k zahtevku. Zahtevek je pogoj za izplačilo podpore.
 
Podpisan zahtevek z vsemi potrebnimi prilogami je potrebno poslati
priporočeno po pošti na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana ali oddati osebno v
sprejemni pisarni Agencije. Zahtevki morajo biti poslani ali oddani do vključno 11. julija 2011.
 

več na: http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1328/5715/02286c11ec/

Objavil/a uni.dipl.ing.agr. Damjana Benec
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook