PODPORA ZA TRAJNO KRČITEV VINOGRADOV

Rok za prijavo trajne krčitve iz prejšnjega 1. oktobra na 15. september. Rok 15. september je obvezujoč!!!

Opozarjamo vas,da se vinograd trajno krči samo enkrat in da na tej površini ni več nobene kmetijske kulture, ki bi v normalnih razmerah lahko dajala enakovreden dohodek, kot trta. Na absolutnih vinogradniških legah ni velikih možnosti za pridobitev sredstev za trajno krčitev.

Krčitev pomeni odstranitev vseh trsov na površini in sicer na način, da se trse poseka pod cepljenim mestom ali se jih izruje. Po normiranju stroškov pri dosedanjih krčitvah, podpora za trajno krčitev pokriva zgolj stroške krčitve trt, stebrov, čiščenja terena in spravila odvečnega materiala še posebno betonskih stebrov. Višina podpore je odvisna od prijave pridelka v zadnjih petih letih.

Poudariti moramo,da je po trajni krčitvi potrebno površino tudi obdelovati kot dober gospodar v skladu s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča tako, da jih kosimo in da preprečimo tako erozijo in zaraščanje . S podpisom in sprejetjem podpore za trajno krčitev se vinogradnik obveže, da če bo na tej površini v naslednjih treh letih kmetijski inšpektor ugotovil nespoštovanje in ne uresničevanje dogovorjenih pravil boste morali prejeta sredstva tudi vračati.

Ob vseh znanih razlogih obstaja pri nekaterih vinogradnikih v tem letu tudi dodatni razlog za trajno krčitev. Na določenih območjih se trta zaradi katastrofalne toče ne bo več opomogla. V takih primerih si ob izpolnitvi obrazca priskrbite tudi zapisnik strokovne službe, ki vam bo lahko pomagal tako k prednostni obravnavi pri obljubljenih in zelo vprašljivih državno lokalnih pomoči, kot pri odobritvi krčitve tudi na izrazitih vinogradniških legah. Špekulacije pri pridobivanju sredstev za isto površino niso možne, saj na površini, ki je predmet podpore za izkrčitev, do 31. decembra 2015 isti pridelovalec ne more uveljavljati podpore za prestruktoriranje vinogradniških površin.

Trajne in edino sprejemljive rešitve za naše vinogradništvo so le v :

*Sodobnih novih in mladih vinogradih, ki so temelj in edini garant za ohranitev resnega evropsko primerljivega slovenskega vinogradništva. Brez planirane in realizirane obnove sodobnih nasadov ni napredka, še manj preživetja in razvoja našega vinogradništva. Tehnologija pridelave, sortni sestav, sistem nasada, nega in vzgoja trte je znana in je danes povsem enakovredna v primerjavi z ostalimi vinogradniškimi deželami, zaostajamo samo v investicijah……

*Pridelavi zares kakovostnega grozdja, ki ga bo sicer manj kot do sedaj, toda iz njega bomo lahko dobivali izjemna vina, ki so ne samo dobra temveč tudi trajna in so v steklenicah iz leta v leto tudi boljše kakovosti. Ne bojmo se imeti takih vin na zalogi, kajti taka vina so za vinopivce in še posebno za starejše ljudi samo zdravje, istočasno pa jim vrednost tudi raste! Taka vina za svoj razvoj potrebujejo samo čas in skrbnega kletarja, ki jih spremlja in se po nepotrebnem ne vtika v njih ne z vprašljivim lepšanjem, ne odvečnim doslakanjem, kot tudi ne z uporabo številnih po našem mnenju bolj komercialnih in tudi velikokrat nepotrebnih enoloških sredstev.

*Sodelovanju vinogradnikov med seboj tako v vinogradih, kot pri skupni predelavi in prodaji.

*Ustanovitvi strojnih krožkov, ki bodo določena opravila predvsem košnjo in škropljenje opravila po sprejemljivih in dostopnih cenah, vse ostalo pa vinogradniki sami. Povpraševanje po tovrstnih storitvah se pojavlja pri starejših vinogradnikih, le teh pa je vedno več.

Rok za prijavo trajne krčitve iz prejšnjega 1. oktobra na 15. september. Rok 15. september je obvezujoč!!!

V primeru, da boste izpolnili obrazec sami, to pošljite priporočeno do 15. septembra na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000, Ljubljana

 

Vir:Specialistična služba za vinogradništvo KGZS Zavod Maribor

 

.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook