Kmetijstvo objavil

Podprta skupina za pripravo ukrepov za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je 12. 4.2011
sestal na svoji 11. seji Svet za kmetijstvo in podeželje RS. Člani sveta
so se seznanili z aktualnimi zadevami s področja proizvodnje hrane,
obravnavali pa  so tudi predlog spremembe Pravilnika o dolžnostih
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev in se seznanili z aktivnostmi
skupine za pripravo ukrepov za izboljšanje delovanja verige preskrbe s
hrano. Svet bo danes obravnaval tudi vprašanja, ki se nanašajo na
trenutno stanje na področju zavarovanj kmetijskih tveganj.

Svet za kmetijstvo in podeželje se je na današnji seji, ki še poteka,
seznanil s predlogom spremembe Pravilnika o dolžnostih uporabnikov
fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Po temeljiti razpravi je svet
predlagal, da se spremembe iz tega naslova vključijo v predlog novega
zakona o FFS, ki ga bo svet predvidoma obravnaval na naslednji seji in
ga je treba uskladiti tudi z EU direktivo.

Člani sveta so se seznanili tudi z aktivnostmi skupine za pripravo
ukrepov za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano. Ta se je
februarja letos prvič sestala na  Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, ko je med drugim sklenila, da bo delo zaključila v
naslednjih tednih, o čemer bo skupina seznanila tudi pristojna ministra
mag. Dejana Židana in mag. Darjo Radić. Svet je ocenil, da skupina delo
opravlja v pravi smeri in ji predlagal, da tako tudi nadaljuje. Svet je
skupini tudi predlagal, da se z namenom, da svoje delo opravlja v miru,
še naprej drži dogovora, da se o vsebini dokumenta, ki je še vedno v
fazi delovnega osnutka, javnost celovito seznani po opravljenem delu.
Člani sveta se bodo danes seznanili tudi z vprašanji, ki se nanašajo na
trenutno stanje na področju zavarovanj kmetijskih tveganj, med drugim s
predlogi nekaterih sprememb obstoječega sistema in predlogom po
čimprejšnji dokončni ureditvi.

Svet za kmetijstvo in podeželje, ki mu predseduje prof. dr. Franci
Štampar, je sicer posvetovalno telo ministra mag. Dejana Židana. Člani
sveta, ki jih je imenovala Vlada RS, so še: podpredsednik Ciril Smrkolj
in člani dr. Miroslav Rednak, Franc Režonja, Franci Veršič, Peter Vrisk,
dr. Jernej Turk, dr. Tatjana Zagorc, Srečko Čater, Roman Žveglič in
Tone Hrovat.

Objavil/a MInistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook