Pomembni mikroelementi za rast vinske trte

Železo
Železo (Fe) je zelo pomemben element v razvoju vinske trte. Je sestavni del klorofila, najdemo pa ga tudi v ostalih delih vinske trte. Pomanjkanje se pojavi kot značilna bledica, ker zaradi primanjkljaja železa ni nastalo dovolj listnega zelenila. Železo sodeluje pri večini procesov, ki potekajo v vinski trti. Veliko vlogo ima pri dihanju in vpliva na tvorbo antocianov pri rdečih sortah. Bledica nastala zardi pomanjkanja železa se od drugih bledic razlikuje po tem, da je pri njej razbarvana ali bleda celotna listna ploskev. Razbarvanost se navadno stopnjuje proti vrhu vinske trte. Rastlina brez zelenila ne more ustvarjati sladkorja. Sladkor pa je za vinsko trto zelo pomemben.
 
Znaki pomanjkanja železa:
Pomanjkanje železa se pojavi kot listna bledica ali kloroza. Bledica je lahko vidna že ob cvetenju vinske trte. Večji pojav bledice se navadno pojavi ob mokrih poletjih ko se rast že malce upočasni. Običajno se kloroza pojavlja v vinogradniških legah ki so rahlo bazična. Pri višji vrednosti pH je dostopnost železa malce slabša. Prav tako se pojavlja na slabo zračnih in težkih tleh. Znaki pomanjkanja železa se vedno najprej pojavijo na zgornjih listih. Kasneje se širi od vrha navzdol do spodnjih listov. Zaradi slabe mobilnosti železa po rastlini in pomakanju pri tvorbi klorofila se bledica opazi tudi na drugih listih. Listna ploskev bledi po celi površini. Listne žile ostajajo svetlo zelene. Porumeneli list se pri močnem pomanjkanju prične sušiti. Te bledice se lahko pojavljajo samo v delu vinograda ali na posameznih trsih. Pri močnem pomanjkanju je zaradi izgube listne mase kvaliteta grozdja slaba, sladkorna stopnja nizka, slaba pa je tudi dozorelost lesa.

Vzrokov za pomanjkanje železa je lahko več. Najpogostejši vzrok so apnena tla. Apno veže nase prosto železo. Vezano železo tako ni dostopno rastlini. Tla postanejo bolj bazična kar povzroča manjše sproščanje železa. Pogosto so za bledice kriva slabo zračna tla. Dolgo sušno obdobje lahko tudi povzroči pomanjkanje železa. Preobilno gnojenje z nekaterimi gnojili kot je fosfor lahko vpliva na količino železa. Zaradi različnih vplivov železo lahko ni dostopno rastlini. Samo vnašanje železa v tla je samo eden od ukrepov s katerim preprečimo pomanjkanje železa v vinogradniških tleh.
 
Kalcij
Kalcij (Ca) je sestavni del vsake celice, nujno potreben pri njihovi delitvi. Je zelo pomemben element pri izgradnji celične stene, uravnava izmenjavo hranilnih snovi in vode, sodeluje pri izgradnji beljakovin in vpliva na količino kislin v jagodnem soku. V rastlini je slabo mobilen, manj ga je v mladih delih, več v starejših, olesenelih delih vinske trte. Kalcij vpliva na reakcijo tal, se v tleh zelo izpira, njegove izgube pa so velike v primerjavi z odvzemom trte. Če je sprejem kalija večji, je sprejem kalcija manjši. Njuno razmerje močno vpliva na pojav sušenja pecljevine.

Znaki pomanjkanja kalcija:
Listna ploskev pri pomanjkanju kalcija odmira od zunanjega roba navznoter. Rob se rahlo zvija navzgor. Najprej se pomanjkanje pojavi na mladih listih rdeče rjave pege. Pege se združijo, rast trte je šibka, preneha rast novih korenin. S prenehanjem rasti se preneha sprejem hranil, cvetovi se osipajo, trte pričnejo počasi propadati. Pomanjkanje kalcija vinogradniki lahko zamenjajo s pomanjkanjem fosforja.


Mangan

Mangan (Mn) je pomemben element pri aktivaciji encimov in sintezi vitamina C. Sodeluje pri tvorbi ogljikovih hidratov, sladkorja, beljakovin in klorofila. Najmanj mangana imajo kisla tla. Z naraščajočim pH-jem v bolj bazičnih tleh pa količina mangana narašča. Znaki pomanjkanja mangana: Pri pomanjkanju mangana opazimo rumenenje že na mladih lističih. Porumeni cela listna ploskev zelen navadno ostane le del ob listnih žilah. Zaradi izgube listne mase je kvaliteta pridelka slabša. Pri močnem pomanjkanju je rast lahko močno zavrta. Možna je tudi izguba pridelka. Pojavlja se v glavnem na lahkih peščenih vinogradniških tleh.
 
Cink
Cink (Zn) je prisoten pri tvorbi klorofila, pospešuje aktivnost vitaminov in sodeluje pri fotosintezi. Znan je po temu, da vzpodbuja tudi rast. Vinska trta je zelo občutljiva na pomanjkanje cinka. V slovenskih vinogradniških tleh je cinka navadno dovolj. V tleh je zelo gibljiv in se hitro spere, njegova sprejemljivost v tleh se manjša s povečevanjem bazičnosti tal.. Prevelike količine fosforja blokirajo sprejem cinka. Ob zmanjšanju količine cinka v rastlini se zmanjša tudi sprejem in transport železa v rastlini.

Znaki pomanjkanja cinka:

 Znake pomanjkanja naprej opazimo zgodaj poleti na mladicah, ki so šibke rasti. Na mladicah s kratkimi medčlenki se že mladi listi nesimetrično razvijajo. Listi imajo značilno mozaično razbarvano tkivo med listnimi žilami. Listne žile ostanejo zelene, listni rob pa se močno nazobča. Celotna listna ploskev dobi kovinski sijaj. Zalistniki močno rastejo. Grozdi ostanejo majhni in jagode se ne razvijajo. Drobne jagode močno zmanjšajo kakovost pridelka. V takem primeru je večja možnost pojava sušenja pecljevine. Za dodajanje cinka uporabljamo foliarna gnojila.

Magnezij
Magnezij (Mg) je za vinsko trto zelo pomemben element. V zadnjih letih tudi vinogradniki stanju magnezija posvečajo vse več pozornosti. Odločilno vpliva na zdravstveno stanje vinske trte in kakovost pridelka. Je gradbeni element klorofila in ima močan vpliv na fotosintezo. Vpliva na količino sladkorja in stanje rezervnih snovi. Pomemben je tudi za razraščanje korenin in oblikovanje rodnih očes. Na večini vinogradniških območij v Sloveniji je bilo že več problemov zaradi pomanjkanja magnezija. Večina problemov pa izhaja iz preobilnega gnojenja. Preobilica je predvsem kalijevih gnojil, kar poruši razmerje drugih elementov med njimi tudi magnezija.

Znaki pomanjkanja magnezija:
Znaki pomanjkanja magnezija se pri vinski trti kažejo v dveh oblikah. Pomanjkanje se lahko kaže v listnih bledicah ali klorozah in sušenju pecljevine. Ob pomanjkanju se pojavijo značilne bledice listja. Med listnimi žilami se pri belih sortah pojavijo rumenkaste, pri rdečih sortah pa rdečo vijolične lise. Lise na listnih ploskvi pri belih in rdečih sortah porjavijo in se posušijo. Znaki pomanjkanja se kažejo najprej na spodnjih listih. Izguba listne mase se kaže v manj sladkem grozdju, postopno pešanje trsa in lahko celo propad. Pomanjkanje se odrazi tudi v venenju spodnjih delov grozdja. Ostalo grozdje je navadno kislo. To je posledica sušenja pecljevine, ki ne deluje normalno in ne prehranjuje jagod. Posušeno pecljevino in slabo prehranjene jagode navadno napade še siva grozdna plesen in grozdje odpada. Najpogostejši vzrok za pomajkanje magnezija je navadno v nizkem deležu organske mase v tleh. Magnezij je znan kot element, ki je močno nagnjen k izpiranju. Njegova vsebnost v zemljišču močno niha. Zelo občutljive sorte na pomanjkanje magnezija so renski in laški rizling, rumeni muškat, muškat otonel, traminec, kerner, modra frankinja in cabernet sauvignon. Tla so revnejša z magnezijem navadno pri obilnejših pridelkih.

Korenine zelo težko sprejemajo magnezij. Sprejem zavirajo ga prekisla ali bazična tla. Slabo sprejemljiv je tudi pri nesorazmerju s kalijem in kalcijem. Posledica tega je, da rastlina ni več sposobna regulirati procese z vodo. V primeru prevelike količine kalcija v rastlini se dihalni organi odpirajo. Odpiranje dihalnih organov vodi do močne izgube vode. V primeru prevelike količine kalija se ravno obratno dihalni organi zapirajo in rastlina ne diha. To razmerje med kalcijem in kalijem uravnava količina magnezija v rastlini.

5

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook