Zanimivosti objavil

POMOČ V HRANI PRIHAJA V SKLADIŠČA HUMANITARNIH ORGANIZACIJ

Sloveniji je EU za izvedbo letošnjega ukrepa pomoči v hrani najbolj socialno ogroženim odobrila 2,5 milijona evrov. Na razpisu izbrana podjetja so že začela dostavljati prve pošiljke osnovnih živil v centralna skladišča humanitarnih organizacij. V tem tednu je potekala dobava sončničnega olja, v juliju pa sledijo še dobave pšenične moke, testenin, riža, mleka in pšeničnega zdroba. Drugi del teh živil bodo dobavitelji dostavili v mesecu decembru, za mleko pa je predvidena še vmesna dobava v oktobru.

Za izvedbo letošnjega ukrepa je EU Sloveniji dodelila 288 ton posnetega mleka v prahu v vrednosti dobrih 0,5 milijona evrov in 2 milijona evrov finančnih sredstev za nakup osnovnih živil. V centralna skladišča humanitarnih organizacij bo skupaj dobavljenih: 552 ton pšenične moke, 882 ton testenin, 487 ton brušenega riža, 388 ton pšeničnega zdroba, 1.866.960 litrov UVT mleka in 230.000 litrov jedilnega rafiniranega sončničnega olja. Vrednost dobavljene hrane v maloprodaji je ocenjena na okrog 6,7 milijonov evrov. Pomoč v hrani v zadnjih letih prejme več kot 250.000 ljudi.

Sredstva za evropski ukrep pomoči v hrani se zagotavljajo v okviru sredstev za skupno kmetijsko politiko EU. Ukrep, ki se v Sloveniji izvaja od leta 2006, je skupni projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Javne razpise za izbiro dobaviteljev hrane je tudi letos pripravila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki poleg priprave in izvedbe javnih razpisov skrbi tudi za spremljanje, organizacijo in kontrole razdeljevanja hrane ter poročanje. Za razdeljevanje hrane končnim prejemnikom pa sta zadolženi humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas.

V času finančne in gospodarske krize ter visokih cen hrane je tovrstna pomoč še posebej dobrodošla in pomembna.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook