Ponovno obvestilo – SADJARSTVO: Varstvo jablan

Za zadnje
škropljenje poznih sort jablan priporočamo rabo fungicidov, ki dobro delujejo na
skladiščne bolezni. Primeren je pripravek
Bellis s karenco 7 dni ali pripravek
Zato 50
WG
s karenco 21 dni. V
ekoloških nasadih lahko proti sajavosti, mušji pegavosti in gnilobi plodov
uporabite pripravek
Vitisan ali Ulmasud B.

Pripravila: Marjeta
Zemljič in Vojko Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=7075.


Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook