Kmetijstvo objavil

Ponovno – varstvo krompirja

V nasadih krompirja je potrebno nadaljevati z
rednim varstvom pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo. Za varstvo
pred krompirjevo plesnijo lahko uporabite katerega izmed pripravkov kot so
Antracol combi, Aviso DF, Acrobat MZ, Pergado MZ, Equation pro, Melody duo,
Ranmann top, Revus
ali tudi Antracol, Antracol WG 70, Dithane DG Neotec,
Dithane M-45, Electis 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG,
Pinozeb M-45, Polyram DF
ali Shirlan 500 SC. Pripravki, ki vsebujejo
mankozeb ali propineb (Antracol, Acrobat, Pergado, Dithane, Electis,
Manfil)
delujejo tudi proti črni listni pegavosti krompirja, za zatiranje te
bolezni pa lahko uporabite tudi pripravek Ortiva.

V nasadih krompirja spremljajte tudi ličinke
koloradskega hrošča in jih po potrebi zatirajte s pripravkom kot je Actara 25
WG, Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240
ali Mospilan 20 SG. V ekoloških nasadih pa uporabite pripravke kot je
Biotop floral, Flora Verde, Laser 240 SC, Neemazal –T/S ali Raptol.

Dosledno upoštevajte navodila proizvajalcev
sredstev!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj,
Kmetijski Inštitut Slovenije

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6875

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook