Kmetijstvo objavil

Poročilo o aktivnosti VURS v zvezi s sumom mučenja ovac na posestvu Belvedur

Uradni veterinar Veterinarske
uprave RS, Območnega urada Koper, je opravil prvi pregled na farmi ovac
Belvedur dne 18.8.2011. Pri pregledu je bilo zapisniško ugotovljeno, da
so ovce nastanjene v hlevu, kjer imajo na voljo krmo in vodo v betonskih
koritih. Skrbnik je bil opozorjen na dolžnost pravilne oskrbe živali in
vodenje vseh predpisanih evidenc.

 

Ponovni pregled je uradni veterinar
OU Koper opravil dne 26.8.2011. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da
imajo živali na voljo krmo in vodo.

 

Pri obeh pregledih ni zaznal znakov mučenja živali, saj so bile živali v solidnem rejnem stanju.

 

Dne 29.8.2011 je uradni veterinar
skrbniku živali odredil, da zagotovi poškodovani živali veterinarsko
oskrbo, kar je bilo opravljeno še istega dne. Odrejen je bil tudi odvoz
in sekcija (zaradi ugotavljanja vzroka pogina) poginjene ovce, kar je
opravil Nacionalni veterinarski inštitut pri VF.

 

Da bi zagotovili čim večjo
objektivnost, je bil danes, 30.8.2011, opravljen ponovni inšpekcijski
pregled, pri katerem so sodelovali 4 uradni veterinarji OU Koper. Na
posestvu je bil prisoten tudi veterinar veterinarske postaje Koper, ki
je opravil poseg pri poškodovani ovci. Uradni veterinarji so ugotovili,
da imajo ovce v času pregleda na razpolago sveže seno in vodo, lizalni
kamen, ječmen in koruzo. Na posestvu, kjer je na današnji dan 62 ovac,
 je na zalogi še cca 1000 bal sena po 30 kg. V hlevu so tri betonska
korita polna vode. Ovce imajo prost izhod na tri čredinke v skupni
velikosti 4000 m2, ena od teh je izpašena. Voda je zagotovljena tudi na
paši. Tako lečeči veterinar kot uradni veterinarji na živalih niso našli
znakov mučenja.

 

Skrbniku živali so uradni
veterinarji odredili vodenje dnevnika veterinarskih posegov, ki ga na
posestvu ni bilo ter vodenje evidence dostave vode. Dokazila o tem mora
dostaviti na OU Koper do jutri, dne 31.8.2011 do 8. ure.

Matjaž Emeršič

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook