Kmetijstvo objavil

Poslanci evropskega parlamenta za prepoved hrane iz kloniranih živali

Varnost hrane v EU Globalizacija prehranske verige prinaša vedno nove
izzive in nevarnosti za zdravje in interese evropskih potrošnikov.
Osrednji cilj politike Evropske unije je kar najbolje zaščititi zdravje
ljudi in interese potrošnikov v zvezi s hrano. Zagotoviti želi varnost
in ustrezno označevanje živil – ob upoštevanju različnosti, vključno s
tradicionalnimi proizvodi – in hkrati učinkovito delovanje notranjega
trga. V ta namen je pripravila obsežno zakonodajo o varnosti hrane, ki
jo stalno spremlja in spreminja v skladu z razvojem dogodkov. Ta
zakonodaja temelji na analizi tveganja. Tudi Evropska agencija za
varnost hrane (EFSA) podpira delo institucij EU pri varstvu potrošnikov,
in sicer z znanstvenimi nasveti o obstoječih in novih tveganjih. Glavno
vodilo politike EU na področju varnosti hrane je celovit pristop „od
vil do vilic“, ki zajema vsa področja prehranske verige, vključno s
pridelavo krme, primarno pridelavo, predelavo hrane, skladiščenjem,
prevozom, maloprodajo, uvozom in izvozom. S takim celostnim pristopom,
ki jasno opredeljuje odgovornosti proizvajalcev živil in krme in
pristojnih organov, je prehranska politika bolj usklajena, učinkovita in
dinamična.

Hrana iz kloniranih živali
Parlament je na nedavnem glasovanju podprl dopolnila k predlogu
zakonodaje o novih živilih s katerimi zahteva prepoved proizvodnje in
prodaje mesa ter mlečnih izdelkov, pridobljenih iz kloniranih živali.
Poslanci zahtevajo tudi moratorij za živila, proizvedena z uporabo
nanotehnologij, ki naj bi veljal, dokler raziskave ne bodo pokazale, da
so zdravju neškodljivi. Zakonodaja o novih živilih ureja, katere nove
vrste hrane ali živila, ki tradicionalno niso prisotna v EU, lahko
dobijo dovoljenje za vstop na evropski trg in se izvaja od leta 1997.
Evropski parlament je sprejel dopolnjena pravila, ki predvidevajo
enostavnejši postopek avtorizacije živil in tudi analize tveganja, ki
jih bo izvajala Evropska agencija za varnost hrane. Evropska zakonodaja
doslej ni izrecno prepovedovala hrane iz kloniranih živali. Svet in
Komisija se zavzemata, da bi to področje urejala zakonodaja o novih
živilih, poslanci pa so to možnost s svojimi dopolnili zavrnili. Menijo,
da bi moral pridelavo in prodajo mesa in mlečnih izdelkov iz kloniranih
živali ter njihovih potomcev izrecno prepovedati poseben predpis, v
vmesnem obdobju pa bi za te izdelke veljal moratorij na prodajo.
Poročevalka parlamenta Kartika Liotard je ob tem dejala: “V Parlamentu
ima jasna večina poslancev etične zadržke do industrijske proizvodnje
kloniranega mesa za prehrano. Klonirane živali so nesorazmerno bolj
izpostavljene boleznim, telesnim hibam in prezgodnji smrti. Poslanci se
že leta zavzemajo za ustrezno zakonodajo in zdaj je skrajni čas, da
Komisija posluša Evropski parlament in državljane ob tem vprašanju.”

Moratorij na nanomateriale
Predmet zakonodaje o novih živilih so tudi sestavine v velikosti
nanomaterialov ali hrana, pridobljena z nanotehnološkimi procesi.
Poslanci pa se zavzemajo za moratorij na prodajo te hrane, dokler
posebne analize tveganja ne bodo pokazale, da so ti procesi in sestavine
varne, pri čemer so zaskrbljeni, ker se nanotehnologija že uporablja
pri pakiranju hrane. Vse nano-sestavine bodo morale biti tudi jasno
označene na embalaži.

Hrana iz živali, krmljene z genetsko spremenjenimi organizmi
Večina poslancev je zavrnila predlagano dopolnilo o posebnem označevanju
hrane iz živali, krmljene z genetsko spremenjenimi organizmi

Viri:
www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/067-77912-186-07-28-911-20100706IPR77911-05-07-2010-2010-false/default_sl.htm
in ec.europa.eu/health-eu/my_environment/food_safety/index_sl.htm

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook