Konjeništvo objavil

Poslansktvo in vizija Združenja rejcev lipicanca Slovenije

Lipicance sicer poznamo vsi, o njih pa morda vendarle ne vemo dovolj, kljub temu, da so zaščitni znak Slovenije. Seveda pa so današnji lipicanci plod dolgoletnega truda rejcev, ki so zaslužni za to, da se lahko pohvalimo s tako lepimi primerki teh živali.

 

Posamezniki, ki so imeli željo po organizirani reji lipicanca v Sloveniji, so se leta 1991 zbrali v Združenju rejcev lipicanca Slovenije. Zasebni rejci so bili namreč do tedaj neorganizirani, v stanovsko združenje pa jih je povezal Rajko Vojtkovszky, ki je bil tudi prvi predsednik združenja, to nalogo pa je opravljal kar 15 let.

 

Združenje je leta 1991 postalo tudi polnopravni član Mednarodnega združenja lipicancev (LIF), v novi državi Sloveniji pa je bilo uradno registrirano naslednje leto. Ob ustanovitvi je Združenje štelo 38 rejcev, ki so imeli skupaj v lasti 170 lipicancev, od katerih je bilo 41 plemenskih kobil. Ob sprejetju statiua in rejskega pravilnika se je v Združenju rejcev lipicancev Slovenije začela načrtna reja slovenskega lipicanca.

 

 

Sodelovanje s Kobilarno Lipica, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Biotehniško fakulteto v Ljubljani in Republiško strokovno službo je skupaj s strokovno organiziranostjo Združenja privedlo do tega, da je Združenje v letu 2000 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu, leta 2006 pa je postalo priznana rejska organizacija.

 

 

Poslanstvo Združenja rejcev lipicanca Slovenije je organizirana vzreja, razvoj in promocija avtohtone slovenske pasme konj lipicancev, ki sodijo med najstarejše kulturne pasme konj na svetu. Njihova vizija je povrniti slovenskemu lipicancu ugled, kakršnega je že imel. Cilji Združenja so vrniti lipicanca v slovenske in evropske arene, povezovanje rejcev na vseh področjih, povečevanje števila članov, dvigniti nivo vzreje lipicancev in ohranjati kulturno dediščino Slovenije z nastopi lipicancev na kulturnih, športnih in protokolarnih prireditvah v državi.

 

Vsekakor je delovanje Združenja rejcev lipicanca Slovenija izjemno pomembno, pa ne zgolj z vidika promocije države, kot se prevečkrat poudarja, temveč tudi zato, ker je zgolj s trudom tistih, ki imajo znanje, izkušnje in željo, mogoče nadaljevati kvalitetno delo, to pa je pogoj za nadaljevanje vzreje dobrih in plemenitih živali.

 

Nina Pirc

Vir:
http://www.lipizzan-slovenia.com/wwwroot/poslanstvo_in_vizija.php?lang=slo, 06.08.2011

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook