Kmetijstvo objavil

Posvet KGZS v Logatcu: Lokalna ponudba hrane

Na turistični kmetiji ‘Pri Kisovc’ v Rovtah je bil včeraj organiziran odbor izpostave (OI) Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Logatec. Govor posveta je bil razvoj dopolnilnih dejavnosti, predvsem z zornega kota domače, lokalne ponudbe hrane. Na srečanju so predstavili primere dobrih praks na Logaškem, pravne okvire za razvoj dopolnilnih dejavnosti, razvoj dopolnilnih dejavnosti na Logaškem in se dotaknili tudi aktualnih vprašanj v kmetijstvu.
V uvodnem nagovoru je predsednik OI KGZS Logatec Anton Kokelj ob robu reforme skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013 izpostavil, da je treba v okviru ukrepov iskati vse možnosti, ki bi prejem sredstev vsaj minimalno povezovali s pridelavo hrane. Na prisotnega župana logaške občine Berta Menarda pa naslovil apel, da naj občina tudi v prihodnje ohrani dosedanji obseg  sredstev za ukrepe v kmetijstvu, ali še bolje, da sredstva poveča.

Župan Berto Menard apela ni preslišal, ob tem pa ocenil, da je po dvajsetih letih prišlo do streznitve in zavedanja, kolikšen pomen ima doma pridelana hrana. »Odličen korak k osveščanju javnosti je bil lani jeseni projekt tradicionalni slovenski zajtrk in upam, da se bo akcija nadaljevala in zaživela v praksi,« je bil konkreten Menard.

Predsednik KGZS Ciril Smrkolj je pozdravil pristop OI KGZS Logatec k širšemu osveščanju javnosti o pomenu kmetijstva in lokalno pridelane hrane, saj na strokovno srečanje, letos četrto po vrsti, pridejo vsi, ki so vpeti v oblikovanje prihodnosti kmetijstva na Logaškem. Glede lokalne oskrbe s hrano pa je poudaril, da ta ustvarja delovna mesta, povečuje zaupanje potrošnikov in pridelovalcu omogoča boljši zaslužek. Vendar pa mora biti kakovost preverjena in pri tem omenil ocenjevanje Dobrote slovenskih kmetij, kjer po eni strani priznanja dokazujejo kakovost, povratna informacija o izdelkih pa pove, kaj je še treba izboljšati.

V nadaljevanju so predstavili kmetije, ki s turistično dejavnostjo, predelavo mleka na kmetiji, prodajo mleka preko mlekomatov ter usmeritvijo v ekološko kmetovanje izboljšujejo lokalno ponudbo hrane. V razpravi je večina razpravljavcev izpostavila (pre)zahtevno urejanje potrebne dokumentacije, kar je direktor zadruge Krpan iz Cerknice Marjan Kržič poudaril pretirano birokracijo.

A.K.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook