POSVET »MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ZELENJADARSTVA SLOVENIJE«

NOVO MESTO, 29. november 2012 – Kmetijska zadruga Krka je danes v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Ambasado kraljevine Nizozemske organizirala strokovni posvet, katerega namen je bil predvsem prispevati k povečanju samooskrbe z zelenjavo, izboljšati povezanost pridelovalcev in najti različne poti pri prodaji zelenjave, predvsem višje kakovosti. S tem dogodkom so želeli podpreti slovensko lokalno pridelano zelenjavo višje kakovosti.

 

Posvet, na katerem se je zbralo več kot 150 predstavnikov stroke in pridelovalcev, je potekal v prostorih Zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Organizatorji so želeli s posvetom prispevati k ustvarjanju novih priložnosti povezovanja pridelovalcev, stroke in trgovcev ter proučiti možnosti za razvoj zelenjadarstva Slovenije.

Udeleženci posveta so izmenjali mnenja in dobre prakse. S primeri dobre prakse so udeležence navdušili predstavniki iz nizozemske organizacije za ekološko kmetovanje in prehrano. Hkrati pa so udeleženci posveta izpostavili tudi osrednje izzive, s katerimi se srečujejo. Nizka stopnja samooskrbe z zelenjavo, naraščanje uvoza zelenjave in nizke odkupne cene pridelovalce so nekateri izmed osrednjih izzivov, s katerimi se srečujejo pridelovalci zelenjave v Sloveniji. Stopnja samooskrbe z zelenjavo je v Sloveniji zelo nizka in je v letu 2011 znašala le 37 %. Po drugi strani je še zmeraj opaziti slabo povezanost slovenskih pridelovalcev zelenjave, zaradi česar ne morejo zagotavljati zadostnih količin zelenjave slovenskim trgovcem. Slovenci znamo pridelati kakovostno zelenjavo, ki je sveža in je lahko na slovenskih prodajnih policah v manj kot 24 urah. Kmetijska zadruga Krka to dokazuje vsak dan, saj pod blagovno znamko Dobrote s kmetije ponuja slovenskim potrošnikom s slovenskih kmetij svežo kakovostno zelenjavo in sadje, prav tako pa tudi meso in mesne izdelke.

 

Direktor Kmetijske zadruge Krka, Jure Vončina, pravi »da se bodo tudi v Kmetijski zadrugi Krka še naprej trudili povezovati slovenske pridelovalce zelenjave in sadja in tako zagotavljati slovenskemu potrošniku kakovostno zelenjavo in sadje iz integrirane pridelave, hkrati pa s tem prispevati k povečanju tržne pridelave zelenjave v Sloveniji.«

 

Kmetije, ki dobavljajo zelenjavo in sadje v KZ Krka, jo pridelujejo na integriran način. Osnovni cilji integrirane pridelave so pridelati svežo in okusno zelenjavo višje kakovosti ob upoštevanju naslednjih načel:

  • strokovno utemeljena uporaba gnojil,
  • zmanjšana uporaba pripravkov za varstvo rastlin,
  • prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin,
  • dovoljuje uporabo le dovoljenih pripravkov za varstvo rastlin,
  • vzpodbuja uporabo biotičnih pripravkov,
  • gnojenje poteka izključno na podlagi analize tal in potreb rastlin,
  • doseganje najmanjšega negativna vpliva na okolje, veliko pozornosti se posveča ohranjanju in dvigovanju rodovitnosti tal, kolobarjenju, izboru odpornih sort/kultivarjev

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 07 39 31 800 ali e-naslovu       jure.voncina@kz-krka.si (direktor Jure Vončina) ali 07 39 31 814, klemen.kirn@kz-krka.si (Klemen Kirn).

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook