Zanimivosti objavil

PotatoEurope 2011

7. in 8. septembra bo v Tournai (Kain) v Belgiji potekal med­na­rod­ni spe­cia­li­zi­ran se­jem Potato Europe 2011. Svet krompirja in vse kar se vrti okrog njega se bo strnilo na enem mestu. Se­jem bo vključeval raz­sta­vo me­ha­ni­za­ci­je, opre­me, sort in predsta­vi­tev no­vo­sti na vseh po­dročjih pri­de­lo­va­nja, skla­diščenja in do­de­la­ve krom­pir­ja.
Pri­ka­zali bodo po­skusne na­sade in praktično delo s stro­ji in ostalo opre­mo, ter mno­ge izboljšave in ino­va­ci­je na že ob­sto­ječih stro­jih.
PatatoEurope 2011 – poudarek bo na rasti, gnojenju, varstvu rastlin, tehniki pridelave in predelave ter prodaji.

 

Program 2011

  • Nasveti za uspešno pridelovanje krompirja
  • Gnojenje in varstvo rastlin
  • Priprava tal za sajenje, dobava in skladiščenje, sortiranje in pakiranje
  • Sejanje, ravnanje med sortiranjem, skladiščenje in prezračevalne tehnike
  • Predelovalne  tehnike: priprava in tehnike predelave, tehtanje, analize, tehnike pakiranja, hlajenja in zamrzovanja
  • Demonstracije strojev: sajenje, izkop in nakladanje
  • Raziskovalni inštituti

 

 

Odpiralni čas sejma bo 7. in 8.9.2011:
od 10. do 18. ure
Vstopnina: 10€
Kako priti: http://www.potatoeurope.com/access0.html

 

Ne zamudite tega sejma!
Vir in več informacij na: http://www.potatoeurope.com/home-en.html

 

 

 

 

Martina Vodopivec

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook