Kmetijstvo objavil

POTROŠNIKI IMAJO PRAVICO DO RAČUNA IN POŠTENEGA INFORMIRANJA O TEM, KAKŠNO HRANO, LES IN GOZDNE DOBRINE KUPUJEJO

V tem mesecu sta dve ministrstvi RS začeli z dejavnostmi, namenjenimi promociji hrane iz naše bližine, varovanju potrošnikov in preprečevanju sive ekonomije. V okvir teh akcij sodi tudi priporočilo kmetijskim gospodarstvom in lastnikom gozdov, da se izkažejo z izpisi iz registrov in odločbami ZGS ter izpiskom o lastništvu pri prodaji lastnih kmetijskih pridelkov, lesa in drugih gozdnih dobrin ter da izdajo račun tudi takrat, ko izdaja računa ni njihova predpisana obveznost.

Cilj promocije, ki poteka pod naslovom ”Sveža hrana iz vaše bližine«, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, je ohranjanje kmetijstva, zagotavljanje zdrave in kakovostne hrane pa tudi preprečevanja sive ekonomije.

Davčna uprava Republike Slovenije pa z akcijo z naslovom »Bodimo aktivni – zahtevajmo in vzemimo račun, pošljimo MMS« promovira pošteno plačevanje davkov, potrošnike pa opozarja na to, da jim morajo prodajalci obvezno izdati račun tudi na kmetijskem in gozdarskem področju. 

Izdaja računa, ni le dolžnost, je lahko tudi prednost, s katerim prodajalci izkažejo poštenost poslovanja do potrošnikov. Račun je možno izdati tudi takrat, ko izdaja računa ni obvezna. Tako lahko račun izdajo kmetije in lastniki gozdov, obdavčeni po katastrskem dohodku in pavšalni oceni dohodka na panj, ki prodajajo lastne pridelke in les neposredno končnemu potrošniku ter niso vključeni v sistem DDV, ki jim sicer, izdaja računa ni predpisana obveznost. (Zavezanost za DDV je preverljiva na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije:

http://www.durs.gov.si/si/storitve/seznami_davcnih_zavezancev/ )

Potrošniki imajo pravico do računa pa tudi do poštenega informiranja o tem, kakšno hrano, les in gozdne dobrine kupujejo. Kmetijska gospodarstva in lastniki gozdov pa lahko na enostaven način seznanijo potrošnike z istovetnostjo lastne domače pridelave v primerjavi s preprodajalci kmetijskih pridelkov, lesa in drugih gozdnih dobrin. Istovetnost lastne pridelave lahko dokažejo z izpisi registrskih podatkov, ki izkazujejo dejansko rabo kmetijskih površin (RKG), čebelnjakov (CRČ), živali (SIR, Volos …) ali odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o dovoljenem poseku gozdnega drevja, v primeru gozdnih dobrin pa z izpiskom iz zemljiške knjige o lastništvu gozda.

Zato Ministrstvo za kmetijstvo in okolje priporoča kmetijskim gospodarstvom in lastnikom gozdov, da te izpise iz registrov in odločbami Zavoda za gozdove Slovenije in izpiskom o lastništvu pri prodaji lastnih kmetijskih pridelkov, lesa in drugih gozdnih dobrin javno izobesijo na prodajnih mestih oz. se z njimi izkažejo pri prodaji od vrat do vrat.

 MKO

*    *    *

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook