Kmetijstvo objavil

Povzetek ugotovitev uradnega nadzora nad prodajo živil živalskega izvora na tržnicah

Veterinarska
uprava RS je v mesecu aprilu opravila poostren nadzor prodajalcev živil
živalskega izvora na tržnicah. Za večjo reprezentativnost trenutne
situacije smo preglede opravljali v času večje obiskanosti tržnic, to je
ob sobotah. Uradni veterinarji so pregledali 139 prodajalcev na 27
tržnicah. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 69 % pregledanih
prodajalcev živil živalskega izvora na tržnicah. Največkrat ugotovljena
neskladja so se nanašala na opustitev registracije kmetij oz.
dejavnosti, nepopolno označevanje in sledljivost živil živalskega
izvora, opustitev vzdrževanja hladne verige za živila oz. neustrezne
pogoje prodaje ter pomanjkljivo higiena pri ravnanju z izdelki. Za
ugotovljena neskladja so uradni veterinarji uvedli 63 postopkov v skladu
z Zakonom o prekrških ter izdali 65 upravnih ukrepov (odločb o odpravi
nepravilnosti).

Naslednji poostren nadzor bo VURS izvajal nad zagotavljanjem temperaturnega režima v maloprodaji za živila.

S spoštovanjem, Veterinarska uprava Republike Slovenije

Objavil/a Veterinarska postaja RS
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook