Zanimivosti objavil

Poziv k racionalni rabi vode zaradi sušnih razmer

Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje – ARSO (Agencija RS za okolje), ob zadnjih
vremenskih razmerah – suši, poziva prebivalce in vse ostale, da s svojim
ravnanjem ne poslabšujejo stanja voda, še zlasti na najbolj ranljivih
območjih, ob tem pa naj skrbijo za racionalno rabo vodnih virov.

V obdobju od
oktobra 2011 do konca februarja 2012 je v večjem delu Slovenije padlo
od 60 do 70 % običajne količine padavin. Padavinski primanjkljaj traja
že skoraj štiri mesece, začel se je že ob koncu oktobra in se od takrat
ni dvignil na mejo povprečnih vrednosti. V marcu se sušne razmere
nadaljujejo. Stanje površinskih vod trenutno še ni kritično nizko, se pa
približuje najnižjim izmerjenim količinam za mesec marec. Trenutno se
po rekah pretaka le približno 35 % običajne količine vode za to obdobje.
Izhodiščne razmere za začetek pomladi so slabe zlasti zaradi
pomanjkanja snega, ki bi s taljenjem v pomladnih mesecih obogatil
vodotoke.

Količinsko
stanje podzemnih voda je v splošnem predvsem na ravninskih
prodno-peščenih vodonosnikih zelo nizko (v spodnjih 10 odstotkih
dolgoletnega razpona). Količinsko so trenutno najbolj ranljivi nekateri
najbolj plitvi vodonosniki (Krška kotlina, Dravska kotlina, Apaško
polje). Ob povprečni količini padavin se izboljšanje stanja lahko
pričakuje šele po večmesečnem obdobju.

Kmetijska
tla so marsikje izjemno suha, trenutno so razmere najbolj kritične v
delu jugozahodne Slovenije, sušne razmere pa prevladujejo tudi v
severovzhodni Sloveniji. Vodna bilanca kmetijskih tal v času zimskega
mirovanja je na Primorskem že negativna, v Prekmurju pa je le na 20 %
običajnih vrednosti za ta čas V prihodnjih dneh ob toplem vremenu, ki
sproža rastne procese in večje izhlapevanje iz tal, lahko pričakujemo še
poslabšanje stanja, kar pomeni, da bo vstop v vegetacijsko sezono zelo
verjetno moten. Stanje bi normalizirale le enakomerno razporejene
padavine v višini od 100 do 200 mm v odvisnosti od lokacije.
Kratkotrajne intenzivne padavine lahko na suhih tleh sprožijo erozijo.

V prvi
polovici naslednjega tedna lahko v osrednji Sloveniji pričakujemo med 10
in 20 mm padavin, v vzhodni in jugozahodni Sloveniji manj. Količina
padavin bo  premajhna, da bi sušno situacijo bistveno izboljšala. Zaradi
opisanih razmer pozivamo vse prebivalce, da s svojim ravnanjem ne
poslabšujejo stanja voda, še zlasti na najbolj ranljivih območjih, in
skrbijo za racionalno rabo vodnih virov.

MKGP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook