Kmetijstvo objavil

POZIV K VNOSU ZBIRNIH VLOG ZA LETOŠNJE LETO

Letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog poteka od 27. februarja do 7. maja, z zamudnim rokom do 1. junija. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Agencija  RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pozivata vse potencialne vlagatelje, ki za izpolnjevanje zahtevkov potrebujejo pomoč Kmetijske svetovalne službe in še niso oddali zbirne vloge, da se čim prej dogovorijo s svetovalci za termin elektronskega vnosa in oddaje zbirne vloge. S tem se bodo izognili morebitni gneči in slabi volji v zadnjih dneh kampanje ter znižanjem izplačil zaradi oddaje vloge v zamudnem roku.

Zbirno vlogo morajo vložiti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo v letu 2012 vložiti zahtevek za katerikoli ukrep kmetijske politike, ali imajo obveznost za izvajanje podukrepov KOP (kmetijsko okoljska plačila) in v letu 2012 ne bodo vložili zahtevkov za te podukrepe, so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti oziroma dajejo v promet živinska gnojila. Zbirno vlogo in zahtevke lahko vlagatelji izpolnijo elektronsko na lokacijah Kmetijske svetovalne službe ali samostojno prek informacijskega sistema »E-poslovanje«.

Po podatkih agencije je bilo do vključno 4. aprila 2012 oddanih 32.114 zbirnih vlog, kar predstavlja le polovico predvidenega števila vseh vlog (59.646 vlog v letu 2011). Ministrstvo in agencija zaradi obsežnosti in pomena kampanje in bližajočih se daljših prvomajskih praznikov zato pozivata kmete k pospešenemu vnosu vlog. Pri zbirnih vlogah, ki bodo oddane v zamudnem roku od 8. maja do 1. junija 2012, bodo namreč izplačila zahtevkov za vsak delovni dan zamude znižana za 1 %, plačila za dodatke za lupinarje, stročnice in posebne premije za bike in vole pa za 3 %. V letošnjem letu k čimprejšnjemu vnosu zbirnih vlog še posebej pozivamo agrarne in pašne skupnosti.

Agencija ponovno obvešča vse vlagatelje, da pred začetkom letošnje kampanje ni poslala kmetom na dom ti. predtiska zbirne vloge, ampak je na spletni strani Agencije www.arsktrp.gov.si, stran »ZBIRNA VLOGA 2012…OD A DO Ž«, omogočila kmetom dostop do predhodnih podatkov za zbirno vlogo 2012 na dan 15. 1. 2012 in do trenutno veljavnih podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev in v Registru plačilnih pravic. GERK-i (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) morajo biti pred vnosom zbirne vloge usklajeni z dejanskim stanjem v naravi, zato vlagateljem priporočamo, da na spletnem pregledovalniku GERK/RABA dobro pregledajo svoje GERK-e in jih po potrebi uskladijo na upravni enoti vsaj 1 dan pred začetkom

*   *   *

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook