Kmetijstvo objavil

Poziv lastnikom živali

Veterinarska uprava Republike Slovenije
poziva vse lastnike živali, da so v poletnih mesecih še bolj pozorni, da
svoje živali zaščitijo pred škodljivimi učinki vročine. Pozorni naj
bodo zlasti na:
 

1. Zagotavljanje zadostne količine zdravstveno neoporečne pitne vode
2. Ustrezno zračenje prostorov
3. Zaščito pred neposrednim soncem
4. Zaščito živali med prevozom
5. Nudenje prve pomoči pri vročinskem udaru

Veterinarska uprava je 30. junija preko
Veterinarske zbornice Slovenije pozvala veterinarske organizacije (114
organizacij s 443 veterinarji), da so njihovi veterinarji pri svojem
delu oz. stikih z lastniki živali, še posebej pozorni na to, ali
skrbniki živalim storijo dovolj za preprečevanje škodljivega učinka
vročine na njihove živali. Vsebino poziva vam posredujemo v priponki.

Posebej poudarjamo, da je lastnik oz.
skrbnik živali odgovoren za ustrezno skrb za žival v skladu z zakonom o
zaščiti živali. Opustitev dejanj, ki zagotavljajo dobrobit živali, je po
Zakonu o zaščiti živali prekršek, ki se kaznuje z globo od 200 do 400
Evrov. V primeru, če je opustitev teh dejanj storjena naklepno in ima za
posledico hujšo poškodbo ali dlje časa trajajoče ali ponavljajoče se
trpljenje ali škodi zdravju živali, se šteje, da gre za mučenje živali,
ki se kaznuje po kazenskem zakoniku. Za takšno dejanje je predvidena
denarna kazen ali zapor do enega leta.

VURS je v letu 2009 na področju zaščite
živali opravil skupaj 12.045 pregledov (11.473 območni uradi, 347
mobilna enota in 225 pošiljk Mejne veterinarske postaje). Izrečenih je
bilo 691 glob, podanih 15 prijav zaradi suma mučenja živali in izdanih
608 ureditvenih odločb. Odvzetih je bilo 368 živali.

V letu 2010 je bilo do 30. 6. na
območnih uradih VURS opravljeno 6.837 pregledov, uvedenih 250
prekrškovnih postopkov in podane 3 ovadbe zaradi suma mučenja živali.
Odvzete so bile 103 živali. VURS je v prvem polletju prejel tudi 645
prijav občanov glede zaščite živali.

Za natančne informacije smo vam na voljo.

Veterinarska uprava Republike Slovenije

OBJAVIL/A VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook