Čebelarstvo objavil

Pravilnik o medu

V mesecu januarju je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo tudi nov pravilnik o medu, ki
določa pogoje in merila kakovosti medu. V pravilniku je opredeljen med
kot »Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo čebele Apis mellifera iz
nektarja cvetov ali izločkov iz živih delov rastlin ali izločkov
žuželk, ki sesajo rastlinski sok na živih delih rastlin, ki jih čebele
zberejo, predelajo z določenimi lastnimi snovmi, shranijo, posušijo in
pustijo dozoreti v satju«.

Glede na izvor se ga razvršča na nektarni med ali cvetlični med in na manin med ali gozdni med.
Glede na način pridobivanja pa pravilnik razvršča med
na med v satju, med s satjem, satotok, točeni med, prašni med ter
filtrirani med. Poleg omenjenih je naveden še pekovski med. Pekovski med
ima lahko neznačilen okus ali vonj ali začenja fermentirati oziroma je
že fermentiral ali je bil pregret. Ta je primeren za industrijsko
uporabo ali kot sestavina v drugih živilih, ki se nato predelajo.

Med, ki se daje v promet kot med ali je namenjen za uporabo v
kateremkoli živilu, namenjenem za prehrano ljudi, ne sme vsebovati nobenih dodanih sestavin.
Za ugotavljanje skladnosti medu se uporabljajo mednarodno priznane validirane in akreditirane metode.

Med, ki je bil proizveden in označen pred uveljavitvijo novega pravilnika je lahko v prometu do porabe zalog, vendar najpozneje do 1. Januarja 2014.

Objavil/a Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  

Pravilniku je priložena tudi priloga s parametri in merili sestave medu.

Pravilnik v celoti je objavljen na spodnjem naslovu.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20114&stevilka=104

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook