Čebelarstvo objavil

PRAZNUJEMO 140-LETNICO ORGANIZIRANEGA ČEBELARSKEGA DELOVANJA

Novo leto 2013, v katerega smo vstopili, je za slovensko čebelarstvo in za nas čebelarje leto, v katerem se spominjamo pomembnih obletnic: 240. obletnice smrti našega rojaka in slavnega čebelarja Antona Janše, 140. obletnice ustanovite Kranjskega društva za umno čebelarstvo ter 115. obletnice izhajanja našega stanovskega glasila Slovenski čebelar.

 

S tem sporočilom za javnost želimo predvsem spomniti na razmere, ki so spodbudile ustanovitev in delovanje predhodnic zdajšnje čebelarske organizacije.

 

S pospeševanjem čebelarjenja v tedanjih avstrijskih deželah so se v 19. in na prelomu v 20. stoletje ukvarjale kmetijske družbe, in ker te za čebelarstvo niso imele posebnega posluha, so se čebelarji skušali organizirati sami. Pri nas so delovali čebelarji družine Rothschütz, ki imajo največ zaslug za tedanji napredek našega čebelarstva ter za priznanje kranjske čebele. Prav baron Emil Rothschütz, ki je leta 1868 v Podsmreki pri Višnji Gori ustanovil Kranjski trgovski čebelnjak in se širokopotezno lotil trgovine s čebelami, je bil eden izmed treh pobudnikov ustanovitve močne čebelarske organizacije, ki je izdajala tudi svoje strokovno glasilo.

 

Dvojezično Kranjsko društvo za umno čebelarstvo, katerega vodenje je prevzel Emil Rothschütz, je bilo ustanovljeno 30. julija 1873, takoj potem pa je društvo za svoje slovenske člane začelo izdajati glasilo Slovenska čebela, za svoje nemške člane pa Krainer Biene. Poglavitni nalogi društva sta bili izobraževanje čebelarjev in uvajanje sodobnejših načinov čebelarjenja, zlasti panjev s premičnim satjem. Člani društva so bili tedanji ugledni čebelarji, po večini izobraženci. Zaradi neugodnih gmotnih razmer in slabega odziva članov je društvo leta 1875 prenehalo izdajati glasilo Krainer Biene, predsednik Rothschütz pa je odstopil.

 

Na občnem zboru 26. januarja 1876 so društvo preimenovali v Slovensko društvo za umno čebelarstvo, ki je delovalo do leta 1883. Istega leta so ustanovili Čebelarsko in sadjarsko društvo za Kranjsko s sedežem na Jesenicah. To društvo je obstajalo do leta 1898, v obdobju svojega obstoja pa je izdajalo glasilo Slovenski čebelar in sadjerejec.

 

Na pobudo Gustava Pirca je bilo 28. Januarja 1898 ustanovljeno Slovensko čebelarsko društvo za Kranjsko, Koroško, Štajersko in Primorsko, ki je povezalo čebelarje vseh tedanjih slovenskih dežel in ki kot Čebelarska zveza Slovenije deluje še dandanes. Društvo oz. zveza vse od svoje ustanovitve naprej izdaja glasilo Slovenski čebelar.

 

Kratek pregled čebelarske organiziranosti nam nedvoumno dokazuje naprednost in širino naših predhodnikov, ki ju slovenski čebelarji uspešno nadgrajujemo tudi v izzivih sodobnega čebelarjenja, zato naj bo leto 2013 tudi priložnost za praznovanje.

 

140. obletnico naše organiziranosti bomo slovesno zaznamovali v okviru tradicionalnih 36. dnevov čebelarstva v Celju 16. marca 2013. Osrednja prireditev ob 140-letnici organiziranega društvenega delovanja čebelarjev s kratkim kulturnim programom in slavnostnim nagovorom bo potekala od 9.30-10.30 ure. Že zdaj vas vabimo, da se slovesnosti udeležite tudi vi.

 

Anton Tomec, tajnik ČZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook