Zanimivosti objavil

Predlagana uvedba računovodstva na kmetijah

Bridka resnica ob uvedbi računovodstva na kmetijah

Predlagana uvedba računovodstva na kmetijah za davčne namene je neprimerna in s številnih vidikov celo škodljiva. Odgovorni morajo poskrbeli za ustrezno spremembo veljavnega zakona.

(Gornja Radgona, 29. avgust 2012) – Danes je na 50. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Društvo Ekosocialnega foruma Slovenije (ESF.SI) potekal posvet Bridka resnica ob uvedbi računovodstva na kmetijah. Stališča KGZS do uvedbe računovodstva na kmetijah je predstavila mag. Neva Pajntar s KGZS. Prof. dr. Stane Kavčič z Biotehniške fakultete v Ljubljani pa je prisotnim predstavil simulacijske izračune oziroma, kaj konkretno bo uvedba računovodstva prinesla kmetijam.

Po predstavitvah je sledila razprava, po kateri je bilo sprejetih kar nekaj zaključkov. Zakon o dohodnini (ZDoh-2H), ki uvaja računovodstvo na kmetijah, naj bi omogočil mednarodno primerljivo in pravično obdavčitev kmetijske dejavnosti. Simulacijski izračuni in primerjava načinov obdavčitve kmetijstva v sosednjih državah  pa so pripeljali do naslednjih ugotovitev:

  • Sprotno beleženje podatkov za izdelavo bilanc bo za večino kmetov veliko dodatno breme, plačilo za izdelavo bilanc pa velik strošek, ki bo ogrozil obstoj številnih manjših kmetij, katere bodo presegle vstopni prag za obvezno vodenje računovodstva.
  • Nihanje višine davčno ugotovljenih dohodkov zaradi neenakomernega (cikličnega) izplačevanja proračunskih plačil (primer l. 2011) bo številne kmete za 5 let obremenilo z neupravičenimi dodatnimi stroški.
  • Uvedba računovodstva in obdavčitev na tej osnovi bosta prizadeli predvsem manjše in srednje velike proizvodno usmerjene kmetije, ki že sedaj poslujejo na meji rentabilnosti. Dodatni stroški bodo povzročili pospešeno opuščanje kmetovanja in nadaljnje zmanjšanje obsega pridelave ter s tem stopnje samooskrbe.
  • Uvedba računovodstva in obdavčitev na tej podlagi pomenita večjo obremenitev za kmetijsko dejavnost v primerjavi s primerljivimi kmetijskimi gospodarstvi v Avstriji, na Bavarskem, v Italiji itd. Posledično bo to vodilo v pospešeno praznjenje vasi in deagrarizacijo. Mladi bodo še pogosteje izgubljali željo po kmetovanju na domači kmetiji.
  • Za reševanje iz dodatno zaostrene situacije bodo kmetje iskali rešitev v prikrivanju podatkov, v iskanju fiktivnih računov in podobnih praksah. Zakoni in ukrepi, ki zaradi nedodelanosti spodbujajo neetično obnašanje kmetov in rušijo stoletja izgrajevan sistem medsosedske pomoči, so povsem neprimerni.
  • Vodenje računovodstva za davčne namene ne bo zmanjšalo potrebe po vodenju analitičnega računovodstva za potrebe vodenja in načrtovanja poslovanja na kmetijah. Zato je predlagan pristop še toliko bolj vprašljiv.
  • Sistem knjigovodstva ne bo spodbujal večanja in posodabljanja kmetij, ker se bodo kmetijam zaradi uvedbe računovodstva dohodki zmanjšali.

Zaradi predstavljenih ugotovitev sta ESF.SI in KGZS prepričana, da je predlagana uvedba računovodstva za davčne namene neprimerna in s številnih vidikov celo škodljiva. Zato pričakujejo, da bodo odgovorni poskrbeli za ustrezno spremembo veljavnega zakona.

KGZS 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook