Kmetijstvo objavil

Predplačilo za prizadete v neurju

Ljubljana
Predplačila v skupni vrednosti nekaj več kot 3,8 milijona evrov je
prejelo 3.227 kmetij in kmetijskih posestev, ki so v letošnjih poletnih
neurjih utrpela vsaj 15-odstotno škodo na 65 odstotkih kmetijskih
zemljišč s poljščinami, vrtninami, sadovnjaki, hmeljem in vinsko trto in
je škodo popisala tudi občinska komisija za ocenjevanje škode ob
naravnih nesrečah. 1.437 kmetijskih gospodarstev je prejelo do 500 evrov
predplačila, 777 kmetij od 500do 1.000 evrov, 367 od 1.000 do 1.500 evrov in 646 kmetij več kot 1.500
evrov, med njimi največ 238.364 evrov. Za približno 150 kmetijskih
gospodarstev, ki naj bi tudi bile upravičene do predplačila, postopek še
ni zaključen, število prejemnikov predplačila pa bo odvisno od
rezultatov terenske kontrole. V agenciji predvidevajo, da bodo novembra
izplačali še okrog 180 tisoč evrov predplačil. Kmetijam, pri katerih so s
kontrolo ugotovili več kot 3-odstotno razliko med prijavljeno in
ugotovljeno površino upravičenih
površin za izplačilo plačilnih pravic, niso izplačali predplačil, prav
tako ne kmetijam, ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti za ukrepe
kmetijske politike iz preteklih let, ter kmetijam, pri katerih bi
predplačilo znašalo le 50 evrov ali manj.
 
Kmetijsko
ministrstvo pripravlja spremembo uredbe o sofinanciranju zavarovalnih
premij v kmetijstvu, na podlagi katere bo država k premiji za
zavarovanje namesto dosedanjih 40 prispevala 50 odstotkov, kar je po
evropskih predpisih najvišje možno sofinanciranje.
 
Nekateri
v ujmi prizadeti kmetje so pričakovali, da jim bo država lahko že
septembra izplačala predplačilo v višini 80 odstotkov plačilnih pravic.
Generalni direktor direktorata na kmetijskem ministrstvu Branko Ravnik
je ob tem pojasnil, da predplačila lahko odobri le Evropska komisija in
da po evropski uredbi izplačilo v nobenem primeru ni možno pred 16.
oktobrom in ne v znesku višjem od 50 odstotkov vrednosti plačilnih
pravic.
 
Letošnja poletna neurja so po podatkih
občinskih komisij za ocenjevanje škode zajela 101 občino v Sloveniji,
med njimi tudi osem gorenjskih. V občini Cerklje so prizadela 190
hektarjev zemljišč, v Kamniku 45, Komendi 34, Medvodah 41, Radovljici
14, Šenčurju 147, Tržiču 16 in v občini Vodice 56 hektarjev površin.
 
Vir: Gorenjski glas

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook