Lovstvo objavil

PREPREČEVANJE TRGOVANJA Z NEZAKONITO PRIDOBLJENIM LESOM

Ljubljana, 4. 3. 2013 – Včeraj je začela veljati nova zakonodaja o preprečevanju trgovine z nezakonito pridobljenim lesom. Na podlagi uredbe EU o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg le in lesne proizvode (št. 995/2010), bo prepovedano dajanje nezakonito pridobljenega lesa na evropski trg, kar bo pripomoglo tudi k preprečevanju nezakonite sečnje dreves drugod po svetu.

Nezakonita sečnja ima resne gospodarske, okoljske in družbene posledice: povezana je s krčenjem gozdov in podnebnimi spremembami, spodkopava prizadevanja in delo zakonitih proizvajalcev v tem sektorju, lahko pa povzroči tudi spore v zvezi z zemljišči in viri. Nova zakonodaja zadeva tako uvožene kot domače lesne proizvode, od masivnega lesa in talnih oblog do papirja in celuloze.

Za zmanjšanje možnosti za dajanje nezakonito pridobljenega lesa na trge v EU bodo morali proizvajalci lesa opraviti oceno tveganja, osredotočeno na tri ključne elemente. Na prvem mestu morajo imeti dostop do informacij o lesu in lesnih proizvodih, državi, kjer so bili pridobljeni, količinah, dobavitelju in skladnosti z nacionalno zakonodajo. Nato bodo morali oceniti, kakšna so tveganja, da se v njihovi dobavni verigi pojavi nezakonito pridobljen les, ob upoštevanju pridobljenih informacij in meril, določenih v uredbi. Če bo ocena pokazala, da v dobavni verigi obstaja tveganje nezakonitega lesa, bodo skušali zmanjšati to tveganje z zahtevami po dodatnih informacijah in preverjanjem dobavitelja.

Na podlagi Zakona o gozdovih je v Sloveniji zakonito pridobljen tisti les, ki je posekan na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije. Zato je smiselno, da se v sistem informacij o lesu in lesnih proizvodih vključi odločba Zavoda za gozdove Slovenije. Za les, ki je pridobljen v drugih državah, pa je prav tako treba zagotoviti dokazilo o zakonitosti poseka. Za podrobnejša pojasnila v zvezi s tem je na voljo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook