Preventivni ukrepi jablan in hrušk

V mnogih nasadih se pojavljajo pege škrlupa. V
takih nasadih je ob pogostih padavinah velika nevarnost za širjenje bolezni tudi
s poletnimi trosi. Za uspešno zatiranje škrlupa še naprej priporočamo rabo
sistemičnih fungicidov kot so Score 250 EC, Duaxo koncentrat, Indar 5
EW, Clarinet, Stroby WG, Tercel, Zato 50 WG
ali Zato plus. Sistemični
fingicidi delujejo tudi proti jablanovi pepelovki. Pri izbiri
sistemičnih fungicidov nujno upoštevajte priporočilo o menjavanju aktivnih
snovi, zaradi preprečevanja pojavov odpornosti gliv na fungicide!

Za varstvo plodičev vsem navedenim fungicidom
razen Zatu plus in Tercelu dodajte dotikalni fungicid kot je Dithane M-45,
Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP,
Merpan 80 WDG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 EG
ali Antracol in Antracol WG 70. Škropljenje z
dotikalnim fungicidom je potrebno obnoviti po vsakem močnejšem dežju, ki
spere fungicidno oblogo.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko
priporočamo tudi dodajanje žveplovega pripravka kot je Cosan, Kumulus,
Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG
ali Močljivo žveplo, v predpisanih
odmerkih. Dodajanje žvepla je pomembno tudi zaradi vplivanja na slabšo
kalivost trosov škrlupa, oviranja razvoja pršic, hkrati pa je žveplo pomembno
rastlinsko hranilo. Na hruškah žveplovih pripravkov ne uporabljajte, saj
povzroča ožige pri mnogih sortah.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Jabolčni zavijač

V toplejših legah se že izlegajo ličinke
jabolčnega in drugih zavijačev, v hladnejših legah pa pričakujemo izleganje
proti koncu tedna. Sadjarjem priporočamo pregledovanje nasadov. Ob izleganju
gosenic uporabite enega izmed pripravkov kot so Pyrinex, Mospilan, Calypso
ali Steward. Sočasno boste zatrli tudi druge škodljivce zlasti listne
uši.

Letos so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na
feromonske vabe številčni, zato za slabitev prve generacije škodljivca
priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka Madex, v odmerku 0,1 l/ha.

Pred rabo insekticidov odstranite cvetočo podrast,
škropljenje pa opravite v mirnem vremenu v večernih urah!

Hrušev ožig

V hladnejših, višje ležečih krajih po Sloveniji,
kjer so jablane v prvih dneh maja še cvetele, je model za prognoziranje
hruševega ožiga zabeležil več cvetnih okužb. Inkubacije so se iztekle zato
sadjarje opozarjamo na pregledovanja nasadov oz. drevja. V primeru odkritja
bolezenskih znamenj, ki se kažejo v obliki venenja in sušenja cvetnih šopov ali
mladih poganjkov, le te izrezujte, varno odstranite iz nasadov in uničite. V
primeru opažanja takih znamenj izven okuženih območij s hruševim ožigom pa je
potrebno o najdbi obvestiti fitosanitarno inšpekcijo.

Pripravila:
Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj, Kmetijski Inštitut Slovenije 

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6805.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook