PRIDELOVANJE IN KISANJE ZELJA IZ INTEGRIRANE PRIDELAVE

Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je včeraj potekal strokovni posvet PRIDELOVANJE IN KISANJE ZELJA, ki ga je organiziralo Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in ob strokovni pomoči Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Zelje je zelenjadnica, ki se v Sloveniji prideluje na največjih površinah. Slovenci imamo zelje za eno od naših narodnih zelenjadnic, kislo zelje pa za narodno jed. Zelje je tudi ena izmed najstarejših vrtnin na svetu in je še vedno zelo priljubljena pri pripravi dnevnih obrokov. Zelje je vir mnogih vitaminov in ima mnoge pozitivne učinke na zdravje. Zelje pomirja, zmanjšuje stres, izboljšuje možganske sposobnosti in koncentracijo ter imunski sistem. Pomaga pri preprečevanju rakavih obolenj, pozitivno deluje na spolnost, pomaga pri nespečnosti in zmanjšuje raven holesterola v krvi.

 

Za ocenjevanje kislega zelja so se organizatorji odločili zato, ker se je pri pridelovalcih pojavila potreba po tem, da izvedo kako kakovostno kislo zelje pridelujejo in prodajajo. In zato ker potrošniki zmeraj bolj povprašujejo po živilih višje kakovosti. Na prvem vse slovenskem ocenjevanju kislega zelja iz integrirane pridelave je z vzorci sodelovalo 36 pridelovalcev. Namen ocenjevanja je dvig kakovosti in prepoznavnosti zelja iz integrirane pridelave. Kakovost kislega zelja se je ocenjevala po naslednjih kriterijih:  čvrstost in izgled, okus, barva in vonj. Podeljenih je bilo 9 zlatih, 10 srebrnih in 6 bronastih priznanj.

 

Namen posveta je povezati pridelovalce zelenjave iz integrirane zelenjave, stroko in ministrstvo ter vzpostaviti medsebojni dialog, hkrati pa tudi podati koristne napotke pridelovalcem glede integrirane pridelave in kisanja zelja. Svoje znanje in izkušnje so na posvetu delili priznani strokovnjaki in uspešni pridelovalci zelja.

 

Na posvetu se je govorilo tudi o prihodnost integrirane pridelave zelenjave. Leto 2013 je namreč za skupno kmetijsko politiko zadnje v programskem obdobju 2007-2014 in tako se končuje tudi financiranje KOP ukrepa Integrirano vrtnarstvo. Kaj bo v novem programskem obdobju 2014-2020 podprto, se še ne ve natančno. V novem programskem obdobju 2014-2020 bodo za tržne pridelovalce zelenjave tri možnosti: nadaljevanje s konvencionalno pridelavo, ki bo z letom 2014 postala bolj zahtevna, vendar za dodatne zahteve ne bo mogoče nameniti dodatnih finančnih podpor iz naslova kmetijsko okoljskih ukrepov; prehod v drugo shemo kakovosti za kmetijske proizvode in živila (sheme je za novo programsko obdobje 2014-2020 potrebno še definirati); prehod iz integrirane v ekološko pridelavo. Vsekakor  ni pravilno razmišljati, da integrirane pridelave ne bo več, vendar  v takem paketu, kot je sedaj, ne bo več podpirana s sredstvi EU oziroma preko sredstev Slovenskega okoljskega programa (znanega pod kratico KOP).

   Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave je neprofitna organizacija, ki aktivno povezuje pridelovalce zelenjave in jim nudi pomoč na strokovnem področju in pri skupnem nastopu na trgu. V združenje je trenutno vključenih več kot 180 članov iz vse Slovenije, ki se že vrsto let trudijo zagotoviti slovenskim potrošnikom svežo in okusno slovensko zelenjavo z integriranim načinom pridelave.

 

Medtem ko osnove ekološke pridelave širša javnost že razmeroma dobro pozna, je pojem integrirana pridelava nekoliko manj znan oziroma pogosto enačen z ekološkim. Osnovni cilji integrirane pridelave so pridelati okusno zelenjavo ob upoštevanju naslednjih načel: prepoved uporabe gensko spremenjenih organizmov, doseganje najmanjšega negativna vpliva na okolje, strokovno utemeljena uporaba gnojil in zmanjšana uporaba pripravkov za varstvo rastlin. Integrirana pridelava dovoljuje uporabo le predpisanih pripravkov za varstvo rastlin in vzpodbuja uporabo biotičnih sredstev. Gnojenje poteka izključno na podlagi analize tal in potreb rastlin, prav tako pa se veliko pozornosti posveča ohranjanju in dvigovanju rodovitnosti tal. Tehnologijo pridelave, nadzor in označevanje uravnava vrsta pravilnikov, ki jih vsako leto izda Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

Integrirano pridelano zelenjavo prepoznamo po uradni oznaki za označevanje integrirane pridelave v Sloveniji. Oznaka »integrirani« zagotavlja, da je zelenjava resnično pridelana na integriran način in da ustreza visokim standardom kakovosti. To oznako lahko uporabljajo samo pridelovalci, ki so pridobili certifikat za integrirano pridelavo in redno izpolnjujejo pogoje ter predpise, ki jih določa Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ta znak je zagotovilo, da je bila zelenjava pridelana v skladu s Pravilniki in Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo in je zanj organizacija za kontrolo in certificiranje izdala certifikat ter redno izvaja kontrolo.

Hkrati tudi znak Pikapolonica, znak Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave, dokazuje, da je zelenjava pridelana na integriran način v Sloveniji in da je pridelana v zemlji. Odlikujeta jo svežina in polnost okusa, zaradi kratkih transportnih poti pa je tudi bolj bogata z vitamini, minerali in hranilnimi snovmi.

 

 

Pri izvajanju aktivnosti promocije in informiranja javnosti pomagajo Slovenskemu združenju za pridelavo zelenjave sredstva iz ukrepa 133 Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013, ki jih je združenje uspešno pridobilo. S tovrstnimi aktivnostmi želi združenje predvsem informirati ciljne javnosti o prednostih integrirano pridelane zelenjave ter hkrati spodbuditi končne potrošnike k uživanju slovenske in sezonske zelenjave.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook