Kmetijstvo objavil

Prijeten nedeljski izlet: obisk razstave Rajski vrtovi pod Snežnikom

V
okviru mednarodnega leta biotske raznovrstnosti, ki je leto 2010, se je
zvrstilo že mnogo različnih dogodkov, ki nas opozarjajo na pomen
biotske raznovrstnosti in nas pozivajo k odgovornemu ravnanju z naravo.

Razstava Rajski vrtovi pod Snežnikom Društvo Drobnovratnik iz Postojne
je okviru projekta Živa Notranjska, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za
komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, v
mednarodnem letu biotske raznovrstnosti zbralo in oblikovalo
interaktivno naravoslovno in naravovarstveno razstavo. Na razstavi
predstavljajo mozaik življenjskih prostorov ter rastlinstvo in živalstvo
od vrha Snežnika, skozi gozdove in suha kraška travišča v podzemlje,
Pivška presihajoča jezera, Cerkniško jezero ter Planinsko polje. Zaradi
izjemne biotske pestrosti in dragocenosti tukajšnje narave so jo
naslovili: Rajski vrtovi pod Snežnikom.

Razstava, ki so jo otvorili že junija, je na ogled v Gozdni hiši Mašun –
Informacijsko-izobraževalnem središču pod Snežnikom Zavoda za gozdove
Slovenije. Ob otvoritvi so obiskovalcem ponudili doživetje Mašunske
gozdne učne poti pod vodstvom mag. Špele Habič z željo, da bi si
snežniške gozdove še bolj približali in jih začutili ter se odpravili na
skupno kolesarjenje po kolesarskih poteh v okolici Mašuna (slabih 20 km
po gozdnih cestah). Na razstavo obiskovalce vabijo še do 22. 8. 2010,
in sicer vsako soboto in nedeljo med 14. in 18. uro. Ogled razstave je
brezplačen. Obisk razstave je primeren za prijeten nedeljski izlet. Za
spodbudo k ohranjanju okolja pa je društvo Drobnovratnik pripravilo tudi
posebna simbolična darilca: prejmejo jih obiskovalci, ki bodo na Mašun
prispeli peš, s kolesom ali najmanj po trije skupaj v enem avtomobilu.
Dostop na Mašun je mogoč iz smeri Postojna – Pivka – Knežak – Koritnice –
Mašun; ali iz smeri Cerknica – Stari trg – Kozarišče (mimo gradu
Snežnik) – Mašun. Informacije o društvu in razstavi dobite pri Špeli
Habič, tel. 041-657-308; e-mail:
habicspela@yahoo.comE-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Pomen biotske raznovrstnosti
Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta je raznovrstnost žive narave
oz. raznovrstnost živega sveta. Izraz pomeni raznolikost živih
organizmov iz vseh virov, ki vključuje med drugim kopenske, morske in
druge vodne ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so; to
vključuje raznovrstnost znotraj samih vrst, med vrstami in raznovrstnost
ekosistemov Zajema torej vse oblike življenja na Zemlji, od virusa do
tropskih pragozdov. Biotska raznovrstnost človeštvu nudi številne
dobrine in storitve. Mnogih se ne zavedamo, dokler jih ne izgubimo:
• zagotavlja hrano, kurivo, kisik,
• zagotavlja zavetje in gradbene materiale,
• čisti zrak in vodo,
• razstruplja in razgrajuje odpadke,
• stabilizira in blaži podnebje,
• blaži poplave, suše, temperaturne ekstreme in moč vetra,
• ustvarja in obnavlja rodovitnost prsti,
• oprašuje rastline, med njimi mnoge kmetijske pridelke,
• nadzoruje škodljivce in bolezni kmetijskih pridelkov,
• ohranja genske vire, ki so ključni za razvoj novih sort, zdravil in drugih proizvodov,
• omogoča kulturne in estetske koristi
• omogoča sposobnost prilagajanja na spremembe.

Viri:
http://www.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/main/img/SPORCILA_ZA_JAVNOST/Sporocila_2010/Vabilo_-_med_rajske_vrtove.pdf
http://www.biotskaraznovrstnost.si/ 


OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNIV.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook