Kmetijstvo objavil

Priporočila glede ravnanja s prepovedanim semenom koruze

Priporočila glede ravnanja s prepovedanim semenom koruze:

o Od 29. aprila 2011 naprej je prepovedana raba semena koruze in oljne
ogrščice, ki je dodelana s FFS PONCHO z aktivno snovjo klotianidin in
CRUISER z aktivno snovjo tiametoksam, tako kot piše na priloženi
deklaraciji.

o Uporabniki semena koruze in oljne ogrščice, ki so dodelana s sredstvi
na osnovi aktivnih snovi tiametoksam, klotianidin in imidakloprid ne
smejo sejati, saj predstavlja potencialno nevarnost za okolje, še
posebej za čebele.

o Imetniki tega semena naj vreče s priloženimi računi o nakupu semena
hranijo doma in počakajo na nadaljnja navodila MKGP  ravnanju, ki bodo
sledila v naslednjih dneh.

o MKGP bo v zvezi s finančnimi posledicami nezmožnosti uporabe tega
semena, preučil mehanizme povračila nastale škode in tem v nekaj dneh
obvestilo uporabnike spornih semen.

o Lastniki tega semena naj lokalni svetovalni službi sporočijo količine semena koruze, ki je ne smejo uporabiti, in sicer do 15. maja 2011.

Objavil/a Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook