Priporočilo za trgatev poznih sort

Pri spremljanju dozorevanju  srednje poznih in poznih sort grozdja, pokazatelji zrelosti kažejo, da so pozne sorte grozdja: laški rizling, renski rizling,  šipon in žametovka, že dosegli tehnološko zrelost   za  želeno  pridelavo  deželnega vina in kakovostnega vina, v vinorodnem okolišu  Štajerska Slovenija  in vinorodnem okolišu Prekmurje.

 Pridelovalce  opozarjamo, da je potrebno individualno spremljanje dozorevanja grozdja v vinogradu. Priporočamo selektivno trgatev grozdja oz. odbiro v različne kakovostne razrede

 Tudi v letošnjem letu je potreben pregled kakovosti in količina grozdja za vse kategorije vrhunskega vina, to je za vrhunsko vino in za vrhunska vina posebnih  kakovosti.

  Kontrolo kakovosti in količine grozdja, namenjenega predelavi v vrhunsko vino opravljajo pooblaščene organizacije za oceno vina, in sicer za vinorodno deželo Podravje: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

 

Vir: Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor

 

 

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook