PRIPOROČILO ZA TRGATEV RANIH SORT GROZDJA

Trgatev grozdja za pridelavo mošta, vina in drugih proizvodov ni dovoljena, preden grozdje ni tehnološko zrelo. Grozdje je tehnološko zrelo, če doseže najmanj 8,5 vol % naravnega alkohola oz. 65 °Oe ob trgatvi.

 

Pri spremljanju dozorevanju  zgodnjih sort grozdja, pokazatelji zrelosti kažejo, da so sorte grozdja –  ranina, rizvanec in muškat ottonel dosegli tehnološko zrelost,  kar je minimalni pogoj za pridelavo namiznih vin, v vinorodnem okolišu  Štajerska Slovenija  in vinorodnem okolišu Prekmurje.

 

Pridelovalcem priporočamo selektivno trgatev tako, da individualno spremljajte  dozorevanje grozdja v svojih vinogradih in se odločite za optimalni čas trgatve, v smislu cilja pridelave:


 – pridelava penečega vina,

-pridelava deželnega vina,

-pridelava kakovostnega vina,

-pridelava vrhunskega vina normalnih trgatev,

-pridelava vrhunskih vin posebnih kakovosti.

 

Tudi v letošnjem letu je potreben pregled kakovosti in količina grozdja za vse kategorije vrhunskega vina, to je za vrhunsko vino in za vrhunska vina posebnih  kakovosti.

 

Kontrolo kakovosti in količine grozdja, namenjenega predelavi v vrhunsko vino opravljajo pooblaščene organizacije za oceno vina, in sicer za vinorodno deželo Podravje: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

 

Minimalne sladkorne stopnje zadovoljujejo predpisom, grozdje pa trgamo šele, ko je le to za vrsto in kakovost vina tehnološko primerno zrelo.

 

Vir: Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor

            

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook