Gozdarstvo objavil

Priprava gozdarske in lovske zakonodaje

Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) se je z namenom
iskanja novih rešitev in izboljšanja stanja na področju gozdarstva ter
lovstva v juliju sestalo z vsemi poslanskimi skupinami. Predstavljene
težave lastnikov gozdov so bile prepoznane kot bistvena ovira za
izboljšanje stanja. Stališča KGZS so bila sprejeta z razumevanjem in
načelno podporo kljub različnim pogledom na posamezne rešitve.

Gozdarstvo

KGZS si na področju gozdarstva prizadeva za izboljšanje svetovanja
kmetom glede organiziranega skupnega nastopa.  Zavzema se za povečano
rabo lesa in pomoč lastnikom ter društvom pri prodaji lesa in lesne
biomase. Pomembni nalogi sta tudi razvoj ogrevanja na lesno biomaso  in
posledično znižanja izpustov CO2  ter vzpostavitev certifikacije gozdov.
S tem namenom KGZS predlaga sledeče rešitve:

 • Vzpostavitev svetovanja  za intenzivnejše koriščenje gozdov  na področju
  profesionalizacije društev lastnikov gozdov s skupno prodajo in
  skupnimi sečnjami: to področje  bi moralo biti v času, ko je treba
  izkoristiti vse potenciale,  prednostna svetovalna naloga. KGZS ima pri
  razvoju tega področja strateško vlogo, zato bi lahko bila ob primerni
  organiziranosti  glavni nosilec podpore skupinam proizvajalcev na
  področju gozdarstva.
 • Podelitev koncesij kmetom za izkoriščanje državnih gozdov: z namenom
  ohranjanja podeželja je treba v državnih gozdovih omogočiti delo
  lokalnim ljudem – predvsem kmetom ter samostojnim podjetnikom.
 • Gradnja gozdnih cest: problem gradnje gozdnih cest bi lahko reševali
  podobno kot melioracije v kmetijstvu. Izgradnja je v javnem interesu,
  hkrati pa bi se zagotovila pravica lastnika, da dobiva dohodek od
  svojega gozda, ki je brez ceste nedostopen. KGZS predlaga  spremembo
  zakonodaje tako, da se za pravico graditi šteje soglasje 2/3 lastnikov
  površin zemljišč na predvideni trasi gozdne ceste.
 • Področje spodbujanja rabe lesne biomase : potrebujemo hitrejši preobrat,
  saj v gozdovih zgnije preveč lesne biomase. Izkoristiti je treba večje
  količine lesne biomase, ki je stranski produkt pri predelavi lesa, kot
  tudi les iz redčenj , gozdnega roba in kmetijskih površin, ki je
  primeren le za lesno biomaso . KGZS predlaga, da se vzpostavi sistemska
  rešitev za delo na področju spodbujanja rabe lesne biomase.
 • Nabiranje, prodaja gob in drugih gozdnih sadežev: nabiranje gob in
  drugih gozdnih sadežev je  treba dodatno urediti in zagotoviti boljši
  nadzor. KGZS predlaga, da se za zelo obiskana območja uvede dovolilnice
  za nabiranje gob. Te bi obenem omogočale kontrolo nadaljnje prodaje gob
  in tartufov. 
 • Certifikacija gozdov PEFC: KGZS predlaga, da se v certifikat   PEFC
  pridobijo  tudi državni gozdovi, s čimer bi imeli oba na trgu
  uveljavljena certifikata.

Škode po divjadi in lovski turizem na kmetiji

KGZS se skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije zavzema za spremembo
lovske zakonodaje. Številni kmetje in lastniki gozdov izražajo
nezadovoljstvo do obstoječe zakonodaje. Divjad lastnikom kmetijskih in
gozdnih zemljišč povzroča številne težave in dodatne obveznosti. Povečan
obseg škod je problematičen tako za kmeta kot za upravljavce lovišč.
KGZS se zavzema za zmanjšanje staleža divjadi in izboljšanje sistema
ocenjevanja in izplačila škod. KGZS predlaga, da se  v okviru
turističnih kmetij omogoči  možnost lova kot gospodarske panoge,
predvsem na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook