Priprava na partnerstvo v zelenjavni verigi

Pridelovalci zelenjave in trgovci se strinjajo, da je treba krepiti partnerstvo med deležniki tudi v tej verigi

Ožja skupina zelenjavne verige je v nekaj mesecih pripravila osnovna izhodišča za razgovore z vsemi ostalimi deležniki te verige in jih pod vodstvom Jureta Vončine včeraj prvič predstavila delovni skupini TZS za to področje.

Ožja skupina zelenjavne verige je uvodoma predstavila svoj pogled na problematiko na področju pridelave zelenjave v Sloveniji in težave, s katerimi se srečujejo pridelovalci pri trženju zelenjave.

Strokovno delo delovnih skupin bo namenjeno proučitvi predlogov in konkretnih rešitev za zagotovitev večje pridelave kakovostnih vrst zelenjave slovenskega porekla ter izboljšanju delovanja tega dela agroživilske verige, kot to opredeljuje Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v tej verigi. Predlogi pridelovalcev temeljijo na izboljšanju odnosov med deležniki ter na vzpostavitvi organizirane pridelave in trženja slovenske zelenjave, kjer mora imeti eno izmed osrednjih vlog tudi učinkovit zadružni sistem. Pridelovalci želijo, da se prihodnje delo delovnih skupin nanaša tudi na proučitev možnosti, kako izboljšati ponudbo slovenske zelenjave, prepoznavnost shem kakovosti, po katerih je slovenska zelenjava pridelana (integrirana, ekološka, pridelki višje kakovosti idr.) ter enotnost in prepoznavnost embalaže, v kateri bo izključno slovenska zelenjava, kar bo ena izmed prioritetnih nalog. Deležniki bodo podpirali aktivnosti, ki se nanašajo na izboljšanje zagotavljanja sledljivosti zelenjave od pridelave do končnega potrošnika, predvsem tam, kjer so že bile ugotovljene pomanjkljivosti, npr. na tržnicah.

Tako trgovci kot pridelovalci so se strinjali, da je treba krepiti partnerstvo na način, da se težave evidentirajo in iščejo ustrezne rešitve za njihovo odpravo. Vsi deležniki so izrazili zadovoljstvo z začetimi razgovori in željo po nadaljevanju razgovorov, ki morajo prinesti rezultat, da bomo tudi na tem področju vzpostavili dinamični sistem, ki bo poganjal optimizacijo poslovanja vseh deležnikov, ki to verigo sestavljajo.

Predstavniki delovne skupine pridelovalcev in trgovcev bodo z razgovori nadaljevali v maju, ko bodo svoje predloge, težave, s katerimi se srečujejo pri oskrbni verigi z zelenjavo, in stališča do podanih predlogov pridelovalcev podali tudi trgovci.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook