Zanimivosti objavil

PRIPRAVLJEN OSNUTEK AKCIJSKEGA NAČRTA ZA UPRAVLJANJE POPULACIJE VOLKA V SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2012-2017

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objanilo Osnutek Akcijskega načrta za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji do leta 2017 z namenom zagotavljanja ugodnega stanja te živalske vrste. Na osnutek akcijskega načrta je mogoče podati  pripombe in predloge do 10. decembra 2012 na naslov: gp.mko@gov.si.

Priprava načrta je potekala v okviru LIFE+ projekta »Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf«, ki ga sofinancirajo Evropska komisija in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V okviru tega je bil tako pripravljen predlog akcijskega načrta za upravljanje s populacijo volka v Sloveniji za obdobje 2012-2017, ki za obdobje veljavnosti udejanja in konkretizira vsebino Strategije. Akcijski načrt naj bi bil sprejet v začetku leta 2013.

Akcijski načrt natančneje določa uvod, ki vključuje pregled ohranjenosti živalske vrste in dejavnikov ogrožanja, opredelitev ciljev ali dejavnosti, za katere se pripravlja akcijski načrt, podroben pregled nalog, potrebnih za uresničitev cilja ali dejavnosti, časovne mejnike za izvedbo posameznih nalog, izvajalce nalog, vire financiranja in način preverjanja izvajanja načrta in poročanje.

 MKO

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook