Kmetijstvo objavil

Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti že na voljo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je februarja skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) izdalo »Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska gospodarstva«.

Priročnik je natisnjen v nakladi 63 tisoč izvodov in namenjen vsem
nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki pridobivajo sredstva iz ukrepov
kmetijske politike.

V uvodniku je predsednik KGZS Ciril Smrkolj zapisal:»Zakonodaja,
ki določa navzkrižno skladnost v Sloveniji, z letom 2012 prinaša
spremembe in novosti, ki so nastale na podlagi spremenjene zakonodaje
Evropske unije v letu 2009 in zahtev razvoja sistema v Sloveniji, zato
je bilo treba prenoviti tudi Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne
skladnosti za kmetijska gospodarstva, ki je pred vami. Pripravljen je z
namenom, da postane vaš dnevni pripomoček pri preverjanju izpolnjevanja
zahtev navzkrižne skladnosti na vašem kmetijskem gospodarstvu. Priročnik
povzema vsebino strogih zakonskih predpisov, s katerimi morajo biti
kmetje seznanjeni in jih izpolnjevati. Kmetje, prejemniki plačil iz
naslova ukrepov kmetijske politike, moramo zahteve dosledno spoštovati.
Morebitnim sankcijam se izognemo z ustreznim znanjem. V uvodnem delu je
kratka obrazložitev sistema sankcij, kjer so ob zahtevah navedene tudi
stopnje kršitve. Vsebina priročnika je prilagojena strogi zakonodaji
tako, da omogoča seznanitev uporabnikov s predpisanimi zahtevami. V njem
pa najdete tudi koristne napotke, kako najlaže izpolniti zahtevane
predpise. V dodatno pomoč so priložena  vprašanja za lažjo samokontrolo.
Za kakršnakoli vprašanja ali napotke pa so vam na voljo tudi kmetijski
svetovalci, ki delujejo v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih. Usposobljeni so za preglede
kmetij glede zahtev navzkrižne skladnosti. Poleg priročnika so njihovi
nasveti najbolj ustrezen način za dosledno prilagoditev in izpolnjevanje
zahtevanih pravil. Cilj svetovalnega sistema za kmete na področju
navzkrižne skladnosti je delovanje sistema na način, ki bo pomagal
izboljšati okoljsko in gospodarsko učinkovitost tako posameznega
kmetijskega gospodarstva kot celotnega kmetijstva ter prek usposobljenih
svetovalcev na kmetu prijazen način omogočiti lažji dostop do
potrebnega znanja in s tem posredno vplivati na dvig ozaveščenosti
kmetov. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se v imenu članov
zahvaljuje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za sodelovanje pri
pripravi, tiskanju in razdelitvi brezplačnega priročnika kmetom

Priročnik lahko kmetje brezplačno prevzamejo pri svojem kmetijskem svetovalcu. Ker
se v zadnjih letih zaradi napak na kmetijah iz naslova navzkrižne
skladnosti, ki jih ugotovijo kontrolorji Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, slovenskim kmetom v povprečju odvzame do 500.000
EUR sredstev, priporočamo, da priročnik prevzamete in preverite v njem navedena vprašanja za pomoč kmetu.
V primeru, da na vaši kmetiji ni vse tako kot bi moralo biti, se
obrnite na svojega kmetijskega svetovalca preden se najavijo
kontrolorji. Lahko se zgodi tudi vam …. Zakaj bi izgubljali denar, ki vam pripada?

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook