Poljedelstvo objavil

Prognostično obvestilo – POLJEDELSTVO: Varstvo pšenice

Od sredine klasenja pa do sredine cvetenja je čas
za varstvo klasov pšenice pred glivičnimi okužbami. S škropljenjem v tem obdobju
boste preprečili predvsem okužbe klasov s povzročitelji rjavenja pšeničnih plev
in z žitno pepelovko. Uporabite lahko enega izmed pripravkov kot so Amistar
extra,
Archer top 400 EC, Artea plus, Falcon EC 460, Folicur EW 250,
Prosaro, Opus 1
, Bumper 25 EC, Eminent 125 EW in podobni.

Delovanje fungicidov na glive iz rodu
Fusarium je manj zanesljivo. Ker pride do okužbe klaskov s temi glivami
med dežjem v času cvetenja je pomembno, da je škropljenje proti fuzariozam
opravljeno med cvetenjem tik pred pričakovanim dežjem ali takoj po dežju. Večja
nevarnost za pojav fuzarioz na klasih pšenice je na njivah, kjer je bila v
predposevku koruza. Za varstvo pred fuzariozami uporabite fungicid
Prosaro.

V posevkih žit spremljajte tudi pojave listnih uši
in žitnega strgača. V primeru močnega napada
uporabite enega izmed insekticidov kot je Bulldock EC 25, Biscaya, Decis 2,5
EC, Fastac 100 EC, Gat decline 2,5 EC, Karate zeon 5 CS
ali Mavrik
240.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Pripravila: Marjeta
Zemljič in Vojko Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije 

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6776.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook