Poljedelstvo objavil

Prognostično obvestilo – POLJEDELSTVO: Varstvo zgodnjega krompirja

Pridelovalce krompirja, ki so imeli v zgodnjem
obdobju rasti posevke prekrite s prekrivko, opozarjamo na pregledovanje nasadov,
zaradi pravočasnega odkrivanja znamenj krompirjeve plesni. V primeru odkritja
bolezni je potrebno cimo bolnih rastlin odstraniti iz nasadov ali uničiti,
posevek pa zavarovati s fungiciom s kratko karenco.

Pripravila:
Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj, Kmetijski Inštitut Slovenije

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6750.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook