Zanimivosti objavil

Prognostično obvestilo: POLJEDELSTVO: Varstvo žit

Ozmni ječmeni sedaj večinoma prehajajo v fazo
klasenja, ozimne pšenice pa še kolenčijo. Sušno vreme v spomladanskem obdobju je
dobro vplivalo na zdravstveno stanje žit, saj razmere niso omogočale močnejšega
razvoja glivičnih bolezni. V zahodni in osrednji Sloveniji, kjer je bilo v
zadnjem obdobju več padavin, so razmere za razvoj glivičnih bolezni v žitih bolj
nevarne, zato svetujemo redno pregledovanje posevkov.

Za pridelovalce ječmena, ki opravijo samo eno
škropljenje pred glivičnimi okužbami, je začetek klasenja najprimernejši čas za
zavarovanje posevkov. Varovanje posevkov je pomembno predvsem na lokacijah z
ozkim žitnim kolobarjem, kjer se v zadnjih letih običajno pojavlja ramularijska
pegavost. Za varstvo pred to boleznijo ter drugimi pomembnejšimi povzročitelji
lahko uporabite pripravek Amistar opti. Kjer ramularijska pegavost ni
problematična, se pa pojavljajo druge bolezni kot je ječmenov listni ožig ali
žitna pepelovka, pa lahko uporabite tudi katerega od pripravkov kot so Falcon
EC 460, Folicur EW 250, Prosaro, Opus 1
in podobni.

Preglejte tudi posevke pšenice. V sedanjih
razmerah je do razvoja zastavičarja škropljenje posevkov s fungicidom
priporočljivo v primerih, kjer se pojavlja septorijska pegavost ali žitna
pegavost na slabi polovici rastlin na katerem od zgornjih treh listov. Uporabite
lahko katerega od zgoraj navedenih pripravkov ali pa pripravek Archer top 400
EC, Artea plus, Sphaere 353 SC, Bumper 25 EC, Caramba, Eminent 125 EW
in
podobne.

Na žitih se že izlegajo ličinke žitnega strgača. V
toplem vremenu lahko množičen pojav ličink v kratkem času povzroči veliko škode
na listih. Pridelovalcem priporočamo redno pregledovanje posevkov, saj je za
preprečitev škod potrebno ličinke zatirati pravočasno. Prag zatiranja je
dosežen, ko najdemo povprečno 10 ličink
rdečega žitnega strgača na m2. Uporabite lahko enega od insekticidov
kot je: Biscaya, Bulldock EC 25, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Gat decline 2,5
EC, Karate Zeon 5CS, Mavrick 240 ali Poleci
.

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Kmetijski Inštitut Slovenije 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook